Επιστολή του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Print Friendly, PDF & Email

Zητεί την ανάληψη πρωτοβουλίας για την οριστική και άμεση λύση του ζητήματος που αφορά στην εκπόνηση Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής «Κάτω Σωρός – Τύμβος – Μαρμαράδικα»


Την ανάληψη πρωτοβουλίας για την επίλυση ενός πολύ σημαντικού ζητήματος για το Μαρούσι ζητεί από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  Τίνα Μπιρμπίλη με επιστολή του ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης.


Πρόκειται για την εκπόνηση της Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής   «Κάτω Σωρός – Τύμβος – Μαρμαράδικα» για την ένταξή τους στο σχέδιο πόλεως, η οποία αν και έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια η ολοκλήρωση της ακόμη εκκρεμεί.


Παρά το γεγονός ότι η Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου έχει εγκαίρως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με την κατάθεση του πλήρους φακέλου στον αρμόδιο φορέα ( Δ/ση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ) για περαιτέρω προώθηση του θέματος και παρά τις επανειλημμένες κρούσεις, η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα και ο φάκελος δεν έχει ακόμη διαβιβαστεί στο Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΚΣΧΟΠ) για τη σχετική γνωμοδότηση.


Ο κ. Πατούλης ζητεί τη συνδρομή της κα Υπουργού, εκ μέρους των κατοίκων της περιοχής, προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες, ώστε να δοθεί οριστική και άμεση λύση στο πρόβλημά τους.


Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της επιστολής.


Πατήστε εδώ για την επιστολή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο