Επιστολή Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δ. Παπαδημητρίου για το νέο σχέδιο νόμου σχετικά με την αδειοδότηση και ανανέωση των αδειών υπαίθριου εμπορίου

Print Friendly, PDF & Email

Γ. Πατούλης: Η Κυβέρνηση για άλλη μια φορά αγνοεί επιδεικτικά την Αυτοδιοίκηση Πρώτου Βαθμού – Το σχέδιο νόμου δεν περιέχει καμία τροποποίηση με βάση τις παρατηρήσεις της ΚΕΔΕ

Την έντονη δυσαρέσκεια του, για τη μη ένταξη των προτάσεων της ΚΕΔΕ στο σχέδιο νόμου  που αφορά στην αδειοδότηση και ανανέωση των αδειών υπαίθριου εμπορίου, εκφράζει με επιστολή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δ. Παπαδημητρίου, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης.

Όπως επισημαίνει, «για άλλη μια φορά διαπιστώνουμε ότι ο διάλογος είναι προσχηματικός και η διαβούλευση που επιδιώκει η κυβέρνηση αποτελεί ουσιαστικά μονόλογο».

Ο Γ. Πατούλης υπογραμμίζει ότι «σε αντίθεση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι κυβερνήσεις νομοθετούν σύμφωνα με την αρχή την εγγύτητας, στη χώρα μας δεν λαμβάνονται υπόψη, ούτε οι βέλτιστες πρακτικές, ούτε η αρχή “ο τόπος να αποφασίζει για τον τόπο του”».  

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ ζητεί να περιέλθει στους δήμους το 100% των εσόδων από το τέλος λειτουργίας των λαϊκών αγορών, καθώς όπως υπογραμμίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Πρώτου Βαθμού έχει την πλήρη ευθύνη καθαρισμού, λειτουργίας και δημιουργίας υποδομών.   

Τέλος επισημαίνει πως αν η Κυβέρνηση πιστεύει στην εθνική συνεννόηση πρέπει να το αποδείξει και έμπρακτα. «Έστω και τώρα σας καλώ να ξεκινήσουμε ένα ουσιαστικό διάλογο, χωρίς αποκλεισμούς με μοναδικό στόχο την υπεράσπιση των συμφερόντων των  τοπικών κοινωνιών και των πολιτών».

Ακολουθεί το Κείμενο της επιστολής

Κύριε Υπουργέ

Για άλλη μια φορά διαπιστώνουμε ότι ο διάλογος είναι προσχηματικός και η διαβούλευση που επιδιώκει η κυβέρνηση αποτελεί ουσιαστικά μονόλογο.

Σε αντίθεση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι κυβερνήσεις νομοθετούν σύμφωνα με την αρχή την εγγύτητας, στη χώρα μας δεν λαμβάνονται υπόψη, ούτε οι βέλτιστες πρακτικές, ούτε η αρχή «ο τόπος να αποφασίζει για τον τόπο του».  

Παρά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ (543/15-12-2016) με την οποία ζητούσαμε ομόφωνα την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και ανανέωσης των αδειών υπαίθριου εμπορίου, στο νέο σχέδιο νόμου που δόθηκε προς διαβούλευση, δε συμπεριλαμβάνεται καμία τροποποίηση με βάση τις παρατηρήσεις μας.

Αντιθέτως, όπως διαφαίνεται από το περιεχόμενο του σχεδίου οι Περιφέρειες της χώρας έχουν πιο ενεργό ρόλο, τόσο στη διαδικασία αδειοδότησης, όσο και στην χορήγηση των αδειών.

Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια νομοθετική ρύθμιση η οποία είναι σε βάρος της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μάλιστα για αρμοδιότητες καθαρά τοπικού χαρακτήρα.  

Ειδικότερα το σχέδιο νόμου θεωρούμε ότι:

  • Αποστερεί το δικαίωμα από τους Δήμους καθ’ όσον αφορά τον καθορισμό του ημερήσιου τέλους των λαϊκών αγορών της χώρας (εκτός Περιφέρειας Αττικής και Θεσσαλονίκης) και δίνει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τον καθορισμό του τέλους στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο (άρθρ. 36 του νέου σχεδίου νόμου).  Να σημειωθεί ότι με το άρθρ. 36 του παλαιού σχεδίου νόμου, το δικαίωμα καθορισμού το είχε και το Δημοτικό Συμβούλιο.
  • Καθ’ όσον αφορά τον επιμερισμό του ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών που λειτουργούν στις Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης, το ημερήσιο τέλος κατά 60% περιέρχεται στις Περιφέρειες και μόλις το 40% στους Δήμους.

Η ΚΕΔΕ εμμένει στην ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. 543/15-12-2016 σύμφωνα με την οποία το 100% του τέλους πρέπει να περιέλθει στους Δήμους. Άλλωστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση Πρώτου Βαθμού έχει την αρμοδιότητα φύλαξης των χώρων, την ευθύνη για τον εκσυγχρονισμό τους και την καθαριότητα. Οι δήμοι μέχρι σήμερα υποβάλλονται σε πολλαπλάσιες δαπάνες του καταβαλλόμενου τέλους για τον καθορισμό των κοινόχρηστων χώρων και την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων.

Σημειώνουμε τέλος ότι το ποσοστό 100% πρέπει να περιέρχεται στους Δήμους για το σύνολο των λαϊκών αγορών της χώρας.

Αν η Κυβέρνηση πιστεύει στην εθνική συνεννόηση πρέπει να το αποδείξει και έμπρακτα. Έστω και τώρα σας καλώ να ξεκινήσουμε ένα ουσιαστικό διάλογο, χωρίς αποκλεισμούς με μοναδικό στόχο την υπεράσπιση των συμφερόντων των  τοπικών κοινωνιών και των πολιτών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο