Επιστολή Προέδρου ΚΕΔΕ και Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη προς Νικόλαο Βούτση Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Χριστόφορο Βερναδάκη Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Print Friendly, PDF & Email

Αίτημα άρσης αναστολής προσλήψεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων

Μετά τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και με στόχο την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών των δήμων, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης ζητεί με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να προβλεφθεί «άρση της αναστολής των διαδικασιών  προσλήψεων (άρθρο 28 του Ν. 2190/1994), για συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης  έργου, που απασχολούνται στους Δήμους».

Συγκεκριμένα ζητείται να εξαιρεθούν από τους περιορισμούς οι παρακάτω περιπτώσεις:

  • Προσωπικό που απασχολείται στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, ιδιαίτερα της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής» 2015-2016 ( Παιδικοί- Βρεφονηπιακοί σταθμοί- ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) .
  • Προσωπικό για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
  • Προσωπικό επί «αντιτίμω» και εργατοτεχνικό προσωπικό έως πέντε ημερομισθίων το μήνα, καθώς και για πάσης φύσεως έκτακτης ανάγκης προσωπικό.

Τέλος εν όψει της έναρξης της σχολικής περιόδου 2015-2016 και για την ομαλή λειτουργία των Παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, ο Γ. Πατούλης ζητεί την επίσπευση των διαδικασιών, για την έκδοση Π.Υ.Σ. προκειμένου να υπάρξει η απαιτούμενη στελέχωση των δομών αυτών και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία τους.

Η επιστολή απευθύνεται προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Βούτση και τον Αναπληρωτή Υπουργό Χριστόφορο Βερναδάκη.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο

 

Κύριε Υπουργέ,

μετά από τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και το ενδεχόμενο της  επικείμενης προκήρυξης  Εθνικών εκλογών, όπως γνωρίζετε,  εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή των προσλήψεων και των πάσης φύσεως, υπηρεσιακών μεταβολών στους φορείς του άρθρου 14 παρ.1 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει και στους οποίους εντάσσονται και οι ΟΤΑ α και β βαθμού καθώς και τα Νομικά τους πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

Με την παρούσα επιστολή και προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία  στις υπηρεσίες των Δήμων,  ζητούμε την άρση της αναστολής των διαδικασιών  προσλήψεων ( άρθρο 28 του Ν. 2190/1994), για συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και Συμβάσεων μίσθωσης  έργου, που απασχολούνται στους Δήμους και ειδικότερα :

  • Προσωπικό που απασχολείται στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, ιδιαίτερα της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής» 2015-2016   (Παιδικοί- Βρεφονηπιακοί σταθμοί- ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) .
  • Προσωπικό για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
  • Προσωπικό επί «αντιτίμω» και εργατοτεχνικό προσωπικό έως πέντε ημερομισθίων το μήνα, καθώς και για πάσης φύσεως έκτακτης ανάγκης προσωπικό.

Εν όψει δε της έναρξης της σχολικής περιόδου 2015-2016 και  για την ομαλή λειτουργία των Παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, παρακαλούμε, όπως επισπευσθούν οι διαδικασίες, για την έκδοση Π.Υ.Σ. προκειμένου να υπάρξει η απαιτούμενη στελέχωση των δομών αυτών και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία τους.

 

Με εκτίμηση
Γεώργιος Πατούλης
Δήμαρχος Αμαρουσίου
Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

Μετάβαση στο περιεχόμενο