Επιστολή Προέδρου ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη στον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Κ. Γαβρόγλου για θέματα παιδείας καθώς και την μεταφορά της αρμοδιότητας για τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων στους Δήμους

Print Friendly, PDF & Email

Γ. Πατούλης Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Έχουμε τη βούληση και την ικανότητα, να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης – Η επένδυση στη γνώση, πρέπει να αποτελεί την πρώτη επιλογή κάθε χώρας με τα χαρακτηριστικά της Πατρίδας μας

Στην αναγκαιότητα να ξεκινήσει η συζήτηση για την προώθηση μιας σειράς μεταρρυθμίσεων στη λειτουργία του Κράτους, στη βάση της εγγύτητας και της επικουρικότητας, αναφέρεται μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης στην επιστολή του προς το Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Κ. Γαβρόγλου.

Ο Γ. Πατούλης αφού τονίζει ότι από την ευρωπαϊκή πρακτική και εμπειρία προκύπτει ότι στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης αρμοδιότητες  όπως η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και η Πρωτοβάθμια Υγεία,  ασκούνται σε τοπικό επίπεδο , από την Αυτοδιοίκηση, αναφέρει ότι στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος συμπεριλήφθηκε η πρόταση της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού να μεταφερθούν στους Δήμους μια σειρά από αρμοδιότητες, μαζί με τους αντίστοιχους πόρους, της Κεντρικής Κυβέρνησης.

Ανάμεσα στις αρμοδιότητες αυτές είναι και η αρμοδιότητα για τα Νηπιαγωγεία της χώρας.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι η πρότασή μας θίγει κατεστημένες καταστάσεις. Όμως δεν μπορούν οι καταστάσεις αυτές  να αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της χώρας. Θεωρούμε αδικαιολόγητο από τη μια να δίνεται η δυνατότητα σε ιδιωτικά συμφέροντα να λειτουργούν με δίδακτρα νηπιαγωγεία κι από την άλλη, να ανακαλύπτουν κάποιοι συνταγματικά κωλύματα για να ασκούν  την ίδια λειτουργία οι Δήμοι», επισημαίνει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Στη συνέχεια υπογραμμίζει ότι «τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός δημόσιος διάλογος και για την αρμοδιότητα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και να αναγνωριστεί από όλους το δικαίωμα της τοπικής αυτοδιοίκησης να αποφασίζει η ίδια για τις τοπικές υποθέσεις , όπως συμβαίνει σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο».

Ο Γ. Πατούλης επισημαίνει στον Υπουργό Παιδείας ότι στο διάλογο αυτό οι δήμοι είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν με τεκμηριωμένες θέσεις και απόψεις.

Κλείνοντας την επιστολή του αναφέρει:

«Η επένδυση στη γνώση, πρέπει να αποτελεί την πρώτη επιλογή κάθε χώρας με τα χαρακτηριστικά της Πατρίδας μας. Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού έχει και τη βούληση και την ικανότητα, να συμβάλλει δημιουργικά στην αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης της χώρας».

 

Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο της επιστολής

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ

Στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη από τις 1-3 Δεκεμβρίου, στο κείμενο των αποφάσεων συμπεριλήφθηκε η πρόταση της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού να μεταφερθούν στους Δήμους μια σειρά από αρμοδιότητες , μαζί με τους αντίστοιχους πόρους, της Κεντρικής Κυβέρνησης .

Ανάμεσα στις αρμοδιότητες αυτές είναι και η αρμοδιότητα για τα Νηπιαγωγεία της χώρας.

Η πρόταση αυτή δεν είναι νέα, αφού ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 η Κ.Ε.Δ.Ε. είχε ανοίξει το θέμα και είχε προκαλέσει διάλογο πάνω σε αυτό. Η Επιτροπή Παιδείας της Κ.Ε.Δ.Ε. είχε μάλιστα εξειδικεύσει την πρόταση αυτή και είχε επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μετάβασης το οποίο εγγυόταν τόσο το δημόσιο χαρακτήρα του νηπιαγωγείου, όσο και τη μεταφορά της αρμοδιότητας στους Δήμους χωρίς να υπάρξουν προβλήματα για τους μικρούς μαθητές.  Άλλωστε υπήρχε η εμπειρία της επιτυχούς μετάβασης της αρμοδιότητας των παιδικών σταθμών από το Κράτος στους Δήμους και η εμπειρία αυτή θα μπορούσε να αξιοποιηθεί.

Όπως γνωρίζετε, εδώ και μερικούς μήνες με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης έχει ξεκινήσει ο δημόσιος διάλογος για τη Μεταρρύθμιση του Κράτους , την αλλαγή του Καλλικράτη και την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

Κρίνουμε λοιπόν σκόπιμο στο πλαίσιο συτου του διαλόγου, να ανοίξουμε ως θεσμός  τη συζήτηση για την προώθηση μιας σειράς μεταρρυθμίσεων στη λειτουργία του Κράτους, στη βάση της εγγύτητας και της επικουρικότητας. Μελετώντας μάλιστα την ευρωπαϊκή πρακτική και εμπειρία διαπιστώνουμε ότι στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης κρίσιμες αρμοδιότητες  όπως η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και η Πρωτοβάθμια Υγεία,  ασκούνται σε τοπικό επίπεδο , από την Αυτοδιοίκηση. Αντιμετωπίζονται ως τοπικές υποθέσεις που αφορούν τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης- διακυβέρνησης.

Σε πρόσφατη μάλιστα μελέτη του ΟΟΣΑ ( Οκτώβριος του 2016) με τίτλο Subnational Goverments AROUND THE World αναφέρεται ότι παγκοσμίως η πρώτη δαπάνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αφορά την εκπαίδευση και ειδικότερα δε στις περισσότερες χω΄ρες της Ευρώπης και τις ΗΠΑ περιλαμβάνει νηπιαγωγεία και πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Κύριε Υπουργέ

Αντιλαμβανόμαστε ότι η πρότασή μας θίγει κατεστημένες καταστάσεις. Όμως δεν μπορούν οι καταστάσεις αυτές  να αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της χώρας.

Θεωρούμε αδικαιολόγητο από τη μια να δίνεται η δυνατότητα σε ιδιωτικά συμφέροντα να λειτουργούν με δίδακτρα νηπιαγωγεία κι από την άλλη, να ανακαλύπτουν κάποιοι συνταγματικά κωλύματα για να ασκούν  την ίδια λειτουργία οι Δήμοι.

 

Θεωρούμε ότι τώρα είναι η ώρα να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός δημόσιος διάλογος και για την αρμοδιότητα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και να αναγνωριστεί από όλους το δικαίωμα της τοπικής αυτοδιοίκησης να αποφασίζει η ίδια για τις τοπικές υποθέσεις , όπως συμβαίνει σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο. Η λειτουργία των νηπιαγωγείων στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. αποτελεί αρμοδιότητα της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, με το σκεπτικό ότι η δημιουργία νηπιαγωγείων σε κάθε γειτονιά αποτελεί τοπική υπόθεση.

Στο διάλογο αυτό είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε με τεκμηριωμένες θέσεις και απόψεις, με σεβασμό πάντοτε στην ανάγκη να διατηρεί η Κεντρική Κυβέρνηση τις αρμοδιότητές της στο πρόγραμμα της προσχολικής εκπαίδευσης, αποκεντρώνοντας όμως παράλληλα τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία σε πρώτη φάση των νηπιαγωγείων , αξιοποιώντας τις υπάρχουσες υποδομές των Δήμων.

Η επένδυση στη γνώση, πρέπει να αποτελεί την πρώτη επιλογή κάθε χώρας με τα χαρακτηριστικά της Πατρίδας μας. Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού έχει και τη βούληση και την ικανότητα, να συμβάλλει δημιουργικά στην αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης της χώρας. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο