Επιστολή Προέδρου ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη προς τον Υπουργό Υγείας Α. Ξανθό για τις δράσεις και τα προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας από τους φορείς της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Ζητεί να οριστεί συνάντηση προκειμένου να υλοποιηθούν οι προτάσεις της ΚΕΔΕ

Print Friendly, PDF & Email

Γ. Πατούλης: Απαραίτητη προϋπόθεση για να πετύχει το σύστημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η ΚΕΔΕ έχει συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις τις οποίες και ζητάμε να καταθέσουμε στον Υπουργό Υγείας

 

Αίτημα να υπάρξει συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας Α. Ξανθό διατυπώνει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης με σημερινή επιστολή του, μέσω της οποίας εκφράζει την έκπληξή του καθώς το Υπουργείο σε πρόσφατες εγκυκλίους του δεν αναφέρει δράσεις των δήμων που αφορούν στην πρωτοβάθμια υγεία.

Ο Γ. Πατούλης αφού διευκρινίζει ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού, δεν είναι  αντίθετη στη διαδικασία ανασυγκρότησης-μεταρρύθμισης της Υγείας και ειδικά της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», επισημαίνει ότι η ΚΕΔΕ έχει συγκεκριμένες θέσεις τις οποίες και θα καταθέσει στη συνάντησή της  με τον Υπουργό Υγείας.

Συγκεκριμένα με αφορμή τις πρόσφατες εγκυκλίους (19814/8-3-2018 και 26157/29-3-2018) του Υπουργείου μέσω των οποίων επιχειρείται να καθοριστεί ενιαίο πλαίσιο των δράσεων της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ τονίζει ότι στα σχετικά κείμενα, απουσιάζουν παντελώς δράσεις που υλοποιεί η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Με εξαίρεση τα Κ.Α.Π.Η., δεν υπάρχει καμία άλλη αναφορά σε δομές των δήμων που κατεξοχήν υλοποιούν προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας στους πολίτες και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (Δημοτικά Ιατρεία, Κ.Ε.Π. Υγείας, Κέντρα Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, κ.α.).

                                            Οι θέσεις  της ΚΕΔΕ

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι «με βάσει τις αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας και λαμβάνοντας υπόψη τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, αποκέντρωση δεν νοείται χωρίς τη συμμετοχή, ευθύνη και αρμοδιότητα της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Οι πάγιες θέσεις της Αυτοδιοίκησης Πρώτου Βαθμού όπως έχουν αποτυπωθεί στις Αποφάσεις των Ετήσιων Τακτικών μας Συνεδρίων είναι:

  • Η ουσιαστική αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας μέσα από την δημιουργία μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας σε τοπικό επίπεδο.
  • Η θεσμοθέτηση της λειτουργίας των Δημοτικών Ιατρείων και Φαρμακείων με την πιστοποίησή τους ως Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
  • Η συμβασιοποίηση των Δημοτικών Ιατρείων ως Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με το ασφαλιστικό σύστημα.
  • Η διασφάλιση της λειτουργίας των 76 Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας με την διατήρηση και βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Τέλος, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ αναφέρεται στην επιστολή του στο θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει την αρμοδιότητα της Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας. Τέλος ο Γ. Πατούλης συμπληρώνει: «σε κάθε περίπτωση και προκειμένου να συζητηθούν και να δρομολογηθούν όλες οι ενέργειες εκείνες που θα διασφαλίζουν ένα επιτυχημένο πλαίσιο λειτουργίας των δράσεων της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με στόχο την προσφορά υψηλών ποιοτικά υπηρεσιών στους πολίτες, ιδιαίτερα δε στις ευπαθείς ομάδες, κρίνουμε σκόπιμο όπως μας ορίσετε μία συνάντηση μαζί σας».

 

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο