Ενημέρωση των επαγγελματιών για καταγραφή και αποξήλωση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών στο Δήμο μας

Print Friendly, PDF & Email

Σας γνωρίζουμε ότι με τα με αρ. πρωτ. 40027/15038/19-05-2016, 52286.2901/ 14-07-2017 και 41847/2227/17-07-2017 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ζητήθηκε η εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2946/2001 , όπως αυτός ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες:

  1. Η αφαίρεση των παράνομων διαφημιστικών πλαισίων και των παράνομων επιγραφών γίνεται με απόφαση του Δημάρχου.
  2. Ο Δήμος υποχρεούται να αφαιρέσει με συνεργεία του τις παράνομες υπαίθριες διαφημίσεις ή επιγραφές
  3. Στους διαφημιστές, καθώς και σε όσους μισθώνουν και εκμεταλλεύονται χώρους υπαίθριας διαφήμισης επιβάλλεται πρόστιμο
  4. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος μας έχει ήδη ξεκινήσει την διαδικασία καταγραφής των  κατά παράβαση του νόμου τοποθετημένων διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών και οφείλει στην συνέχεια να προχωρήσει τόσο στην αποξήλωση αυτών που δεν θα απομακρυνθούν από τους υπόχρεους ιδιοκτήτες τους, όσο και στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

 

Κατόπιν των ανωτέρω και αντιλαμβανόμενοι την δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε αλλά και την αναγκαιότητα προβολής μέσω της διαφήμισης των επιχειρήσεων και των καταστημάτων σας, παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας για τις νόμιμες προδιαγραφές τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων (βλ. επισυναπτόμενο έγγραφο), προκειμένου να τις προσαρμόσουν άμεσα και το αργότερο μέχρι τις 29/06/2018, σε αυτές και στην συμμόρφωση τους με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Στόχος μας είναι όλα τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις του Δήμου μας να λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την αποφυγή της επιβολής τυχόν κυρώσεων και συγχρόνως την ασφάλεια των διερχομένων πεζών και οδηγών.

 

 

                                Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ε. ΚΑΒΒΑΛΟΣ

 

Συνημμένα:  Η υπ’ αρ. Αποφ. 52138/2003 (ΦΕΚ 1788/Β/2-12-2003) με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων, για την προβολή υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης, κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001»

 

 

Εσωτ. Διανομή: –              Αρχείο Δ/νσης Τεχνικών Έργων

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

 

•             Εμπορικός Σύλλογος  Αμαρουσίου, Ν. Πλαστήρα 15, Τ.Κ. 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ, 210 8066366

•             Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Σεβαστουπόλεως 113, Τ.Κ. 11526 ΑΘΗΝΑ, fax: 210 3839753

•             Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής,  Μυλλερού 1 ΑΘΗΝΑ, fax:2105220721,210 5220639

•             Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Αμαρουσίου, Θέμιδος 47 & Μ. Αλεξάνδρου 49, Τ.Κ. 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

•             Εξωραϊστικός Σύλλογος Ηπειρωτών «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», Καλαμά 2 & Σισμανογλείου, Τ.Κ. 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

•             Εκπολιτιστικός – Εξωραϊστικός Σύλλογος «ΤΑ  ΑΝΑΒΡΥΤΑ», Ιερέως Δούση 37Δ, Τ.Κ.15126, ΜΑΡΟΥΣΙ

•             Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Στούντιο Α’ Αμαρουσίου, Τυμφρηστού 29, Τ.Κ. 15126, ΜΑΡΟΥΣΙ

•             Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίας Φιλοθέης Αμαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», Πεντελικού 17, Τ.Κ. 15123, Αγία Φιλοθέη ΜΑΡΟΥΣΙ

•             Εξωραϊστικός Σύλλογος Αναβρύτων Αμαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Παπαναστασίου 23, Τ.Κ. 15126, ΜΑΡΟΥΣΙ

•             Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Λέσβου, Στρ. Παπάγου 39Γ Ν. Λέσβος, Τ.Κ. 15126, ΜΑΡΟΥΣΙ

•             Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός Σύλλογος «Η ΔΩΔΩΝΗ», Σολωμού 6, Τ.Κ. 15126, ΜΑΡΟΥΣΙ

•             Εξωραϊστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κατοίκων Αγ. Θωμά, Αμαρυσίας Αρτέμιδος 38, Τ.Κ. 15124, Άγιος Θωμάς, ΜΑΡΟΥΣΙ

•             Επιμορφωτικός – Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παραδείσου Αμαρουσίου, Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 76, Τ.Κ. 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

•             Σύλλογος Πολυδρόσου, Ακακιών 57, Τ.Κ. 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

•             Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικού Αμαρουσίου, Αργοναυτών 33, ΜΑΡΟΥΣΙ

•             Εξωραϊστικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σωρού & Λάκκας Κόττου, Σωρού 65,Τ.Κ. 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

•             Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγ. Νικολάου & ΚΑΤ Αμαρουσίου, Μακεδονίας 13, Τ.Κ. 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ

•             Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός  Σύλλογος «Ζωοδόχος Πηγή» Ψαλίδι Αμαρουσίου, Λάσκαρη 26, Τ.Κ. 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ

•             Εξωραϊστικός Σύλλογος Συνοικισμού Καρπαθίων, Μεσογείων 68,Τ.Κ. 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

•             Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος, Ζήνωνος Ελεάτου 10 & Αγησιλάου, ΜΑΡΟΥΣΙ  Τ.Κ. 15123, fax: 210 6771559

•             Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ), Υπερείδου 7, T.K. 10558 ΑΘΗΝΑ, fax: 210 3246880

•             Πανελλαδική Ένωση Μέσων Επικοινωνίας & Υπαίθριας Διαφήμισης, ΕΡΜΗΣ, Ασκληπειού 23, Τ.Κ. 10680, ΑΘΗΝΑ, fax:210 3641402

•             Ένωση Επαγγελματιών Καπνοπωλών & Περιπτερούχων Αθηνών, Όθωνος 10 Τ.Κ.10557, ΑΘΗΝΑ, fax:210 3214367

•             Ένωση Βενζινοπωλών Νομού Αττικής,  Λόντου 8, Τ.Κ.10681, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.10681, fax:210 3101977

 

 

Κοινοποίηση :

             Γραφείο Δημάρχου

             Γραφείο Γενικού Γραμματέα

             Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

             Γραφείο Αντιδημάρχων

             Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

             Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

Μετάβαση στο περιεχόμενο