Ενημέρωση για τη διαδικασία απαλλαγής καταβολής δημοτικών τελών σε ακίνητα που δε χρησιμοποιούνται και έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης τους

Print Friendly, PDF & Email

 26/09/2018 Ενημέρωση για τη διαδικασία απαλλαγής καταβολής δημοτικών τελών σε ακίνητα που δε χρησιμοποιούνται και έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης τους


Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.3345/2005 σας ενημερώνουμε ότι τα ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται, απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά.

Για την απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας ενός ακινήτου απαιτούνται:

α.) Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου στον δήμο περί μη χρήσης του ακινήτου.

β.) Βεβαίωση από τη ΔΕΗ / εναλλακτικό προμηθευτή / ΔΕΔΔΗΕ ότι το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται και που να αναφέρει πότε έγινε η διακοπή ηλεκτροδότησης.

γ.)  Τίτλο ιδιοκτησίας ακινήτου / Ε9.

Επισημαίνουμε ότι η υπεύθυνη δήλωση περί μη χρήσης του ακινήτου δεν μπορεί, κατ’ αρχήν να αξιολογηθεί από τον Δήμο όταν αναφέρεται σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής της σε αυτόν.

Η προβλεπόμενη απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης των ανωτέρω δικαιολογητικών στο Δήμο, ύστερα από την οποία είναι δυνατό να ελεγχθεί η «μη «χρήση» του ακινήτου υποβάλλοντας, τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από τον χρόνο απαλλαγής.

Παρακαλούνται οι υπόχρεοι, οι οποίοι κάνουν διακοπή της ηλεκτροδότησης στα ακίνητα τους, να προσέρχονται ΑΜΕΣΑ στο Δήμο και να δηλώνουν την διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 2038 026, 213 2038 028 

 

Επισυνάπτεται η επίσημη ανακοίνωση του Τμήματος Διαχείρισης Εσόδων

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο