Έναρξη εγγραφών στα τμήματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

21 – 27 Ιουνίου 2019, Δημαρχείο Αμαρουσίου     

Ο Δήμος Αμαρουσίου, το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης ) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αμαρουσίου, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αμαρουσίου, από τον Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο 2019, μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:       

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

1

            3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)

50

2

            3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)

50

3

            3.3 Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)

50

4

            3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

25

5

           3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media)

25

6

           3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας

50

7

           3.7 Ηλεκτρονική εφημερίδα

50

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις συμμετοχής από τις 21 – 27 Ιουνίου 2019, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας  9 & Δ. Μόσχα),Τμήμα Υποστήριξης Δομών Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου,2ος όροφος. Τηλ. 2132038294-295-296, email: paideia@maroussi.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο