Εκτεθειμένη η απελθούσα κυβέρνηση σε περίπτωση που δεν κατατέθηκε επίσημο αίτημα για παράταση του ΕΣΠΑ

Print Friendly, PDF & Email

Η ΚΕΔΕ χαιρετίζει την απόφαση του υπηρεσιακού Υπουργού Ν. Χριστοδουλάκη για κατάθεση αιτήματος παράτασης του ΕΣΠΑ

Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η προχειρότητα και η έλλειψη σοβαρότητας που αντιμετωπίστηκαν από την απελθούσα κυβέρνηση, μείζονα ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη και την πραγματική οικονομία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα το οποίο επικαλείται πηγές της Κομισιόν «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έλαβε ποτέ επίσημο αίτημα από τις ελληνικές αρχές για παράταση του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013».

Η ΚΕΔΕ και ο πρόεδρος της Γ. Πατούλης εκφράζει την έκπληξή του και σημειώνει ότι αν πράγματι ευσταθούν οι συγκεκριμένες πληροφορίες, η απελθούσα κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός Γ. Σταθάκης είναι εκτεθειμένοι, καθώς οι χειρισμοί τους είχαν ως συνέπεια να τιναχθούν στον αέρα έργα που πλησιάζουν στα 5 δισ. ευρώ. 

Η ΚΕΔΕ ζητεί για άλλη μια φορά να ενημερωθεί επίσημα από τις αρμόδιες αρχές,αν πραγματικά διατυπώθηκε γραπτό αίτημα ή επρόκειτο για προφορικό αίτημα. Αντίστοιχο ερώτημα θα απευθυνθεί και προς τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα.

Την ίδια ώρα η ΚΕΔΕ χαιρετίζει τη δήλωση του υπηρεσιακού Υπουργού Οικονομίας Ν. Χριστοδουλάκη, ότι «θα ζητήσει την παράταση για 6 έως 12 μήνες της προθεσμίας για την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2007 2013, ώστε να αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε κίνδυνος απώλειας κοινοτικών πόρων, ενώ η έγκριση της παράτασης θα ξεπαγώσει εγκεκριμένες πληρωμές 1 δισ. ευρώ για την ομαλή ολοκλήρωση των έργων». Διαφορετικά, τα χρήματα για τη χρηματοδότηση των έργων θα πρέπει να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, δυνατότητα που προφανώς δεν υπάρχει.

Η ΚΕΔΕ έχει αναδείξει και υποστηρίξει με κάθε τρόπο την αναγκαιότητα του συγκεκριμένου μείζονος σημασίας ζητήματος της παράτασης της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2007-13, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δημιουργείται άμεσος κίνδυνος απωλειών και επισφάλειες πόρων άνω των 5 δις €.

Η ΚΕΔΕ στο πλαίσιο της καλύτερης προετοιμασίας για την επιτυχή υποβολή και θετική αποδοχή του αιτήματος παράτασης από την Ε.Ε., θεωρεί ότι θα ήταν εξαιρετικά υποβοηθητικό για όλους να παρουσιαστούν τα επίσημα έγγραφα που είχε αποστείλει το Υπουργείο Οικονομίας προς την Ε.Ε., προκειμένου να ζητήσει επέκταση της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2007-13 και το 2016, καθώς επίσης και η απορριπτική απάντηση των αρμόδιων Υπηρεσιών της Ε.Ε.

Η ΚΕΔΕ μέχρι τώρα έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

 – Την 17-6-2015 απέστειλε τη σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (9-6-2015)  για την παράταση της περιόδου επιλεξιμότητας, προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού καθώς και τον Γ.Γ. ΕΣΠΑ. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη επιστολή διαβιβάστηκε και από τη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, όπου κοινοποιήθηκε, προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας την 14-7-2015, για τις δικές του ενέργειες.
– Την 27-7-2015, εστάλη επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Εσωτερικών σχετικά με τη διακοπή εργασιών των συγχρηματοδοτούμενων έργων των Δήμων, λόγω της μη ύπαρξης πληρωμών από το ΠΔΕ
 -Την 3-8-2015, εστάλη νέα επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Εσωτερικών σχετικά με τις επιπτώσεις της διακοπής πληρωμών των έργων του ΕΣΠΑ 2007-13 από τους Δήμους

– Την 28-8-2015, εστάλη επιστολή στο νέο υπηρεσιακό Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού Ν. Χριστοδουλάκη, όπου η ΚΕΔΕ τον ενημέρωνε για την «εκρηκτική  αύξηση του φαινομένου της διακοπής των εργασιών από τους αναδόχους των υλοποιούμενων συγχρηματοδοτούμενων έργων…». 

Μετάβαση στο περιεχόμενο