Εκλογές για την ανάδειξη νέου Προεδρείου και νέων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Α.Π

Print Friendly, PDF & Email
Εκλογές για την ανάδειξη νέου Προεδρείου (Προέδρου – Αντιπροέδρου) του Διοικητικού Συμβουλίου, και νέων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π) θα διενεργηθούν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Π.Α.Π την Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 στη 1 μ.μ.


Η διενέργεια εκλογής των οργάνων του Σ.Π.Α.Π θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πεντέλης (Καλαμβόκη 2Α, Μελίσσια).


Η διεξαγωγή εκλογών στη συγκεκριμένη συνεδρίαση αποφασίστηκε λόγω της επικείμενης λήξης της θητείας των οργάνων του Συνδέσμου (Προέδρου-Αντιπροέδρου και Εκτελεστικής Επιτροπής) και προκειμένου για την απρόσκοπτη λειτουργία του και την αποφυγή καθυστερήσεων εν όψει της έλευσης της θερινής περιόδου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο