Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας – Με παρέμβαση της ΚΕΔΕ τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία του άρθρου 6 της ΚΥΑ

Print Friendly, PDF & Email

Αίτημα Γ. Πατούλη Προέδρου ΚΕΔΕ προς συναρμόδιους Υπουργούς προκειμένου οι προθεσμίες για τη διαδικασία παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας να είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές

 

Μετά την έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπει το καθορισμό «όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, ζητεί με επιστολή του προς τους δημάρχους όλης της χώρας, την κινητοποίηση όλων των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου Βαθμού, καθώς και των αρμόδιων υπηρεσιών των δήμων, προκειμένου να υλοποιηθούν τάχιστα οι αναγκαίες διαδικασίες.

Ταυτόχρονα με επιστολή του προς τους συναρμόδιους υπουργούς ζητεί  οι προθεσμίες για τη διαδικασία παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας να είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές.

Να σημειωθεί ότι μετά από την  επιστολή του Προέδρου προς τις συναρμόδιες ηγεσίες των Υπουργείων (εστάλη χθες 16/5/2017) ήδη υπήρξε ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικών ότι θα υπάρξει  τροποποίηση – διόρθωση του άρθρου 6 της ΚΥΑ με αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/Β/2017) για τους χρόνους ολοκλήρωσης της διαδικασίας παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας από τους Δήμους σε τρίτους.

Συγκεκριμένα, ως καταληκτική ημερομηνία προς του Δήμους για τη σύναψη των συμβάσεων παραχώρησης για τις απευθείας παραχωρήσεις από τους Δήμους και για την ανάρτηση των προκηρύξεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην παραχώρηση κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού, θα οριστεί η 23η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, προκειμένου να αρθεί η αντίφαση μεταξύ των οριζόμενων στο άρθρο 6 ημερομηνιών (31.5 και 23.06).

Σύμφωνα με τη σχετική εξέλιξη, η σύναψη των συμβάσεων της απευθείας παραχώρησης και η ανάρτηση των Προκηρύξεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τις Υπηρεσίες των δήμων μέχρι την 23.06.2017, προκειμένου να παραχωρηθεί από το Δήμο –και όχι από Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών – σε τρίτους το δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

Να σημειωθεί ότι στην αρχική επιστολή του προς τους δημάρχους της χώρας ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμιζε ότι «οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης ή δεν έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη δημοπρασίας από το Δήμο μέχρι 31η Μαΐου 2017, 2 εντός των επόμενων 5 ημερών στις αρμόδιες κατά χώρο ΠΔΔΠ ή ΑΓΔΠ…» ώστε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου οι Περιφερειακές υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών να έχουν ολοκληρώσει όλες τις αιτηθείσες παραχωρήσεις με τη σύναψη των συμβάσεων παραχώρησης».

Αίτημα Γ. Πατούλη προς συναρμόδιους Υπουργούς: Οι προθεσμίες της ΚΥΑ να είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σ. Φάμελλο και την Υφυπουργό Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου  υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι «η τήρηση των προβλεπόμενων από το άρθρο 6 της ΚΥΑ προθεσμιών για την ολοκλήρωση της παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας από τους Δήμους σε τρίτους είναι εύλογο να μην είναι πλέον εφικτή».

Στη συνέχεια ο Γ. Πατούλης τονίζει ότι σύμφωνα με αυτό το δεδομένο «προκειμένου να καταστεί δυνατή η από τους Δήμους παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους, που θα συμβάλλει στην αναγκαία ενίσχυση της οικονομικής τους αυτοδυναμίας, κρίνεται σκόπιμο οι αναφερόμενες στο άρθρο 6 της ΚΥΑ παραχώρησης να λογιστούν ως ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές».

 

Επισυνάπτεται η σχετική ΚΥΑ 

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο