Εκατό ογδόντα επτά μετρήσεις οστικής μάζας για την πρόληψη της οστεοπόρωσης πραγματοποίησε στους κατοίκους της πόλης το Δημοτικό Πολυϊατρείο Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email


Η εθελοντική ομάδα του Δημοτικού Πολυϊατρείου Αμαρουσίου με φορητό μηχάνημα υπερήχων πραγματοποιεί εθελοντικά μέτρηση οστικής μάζας για την πρόληψη της οστεοπόρωσης.
|download file .jpg 187 KB|


Την εκτίμηση των αποτελεσμάτων από τη μέτρηση οστικής μάζας πραγματοποιεί ο χειρουργός ορθοπαιδικός Αντώνης Παρτσινέβελος, υπεύθυνος του προγράμματος της οστεοπόρωσης, Δημοτικός Σύμβουλος.
|download file .jpg 74 KB|


Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα μέτρησης οστικής μάζας για την πρόληψη της οστεοπόρωσης και εκτίμησης κινδύνου κατάγματος από το Δημοτικό Πολυϊατρείο Αμαρουσίου με τη συμμετοχή του Διαδημοτικού Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ. 


Το τελευταίο δίμηνο εκατό τριάντα δύο (132) πολίτες προσήλθαν στο Δημαρχείο για τη μέτρηση οστικής μάζας με φορητό μηχάνημα υπερήχων σε συνδυασμό με σύγχρονες προγνωστικές μεθόδους καταγματικού κινδύνου.


Επίσης, είκοσι δύο (22) μετρήσεις οστικής μάζας πραγματοποίησε η εθελοντική ομάδα του Δημοτικού Πολυϊατρείου Αμαρουσίου σε συνεργασία με το Σύλλογο «Ζωοδόχου Πηγής» Ψαλιδίου και τριάντα τρεις (33) με τον σύλλογο «Ο ʼγιος Ελευθέριος» Σωρού Λάκκα Κόττου.


Επιβλέπων ιατρός της όλης διαδικασίας είναι ο χειρουργός ορθοπαιδικός Αντώνης Παρτσινέβελος, υπεύθυνος του προγράμματος Πρόληψης της οστεοπόρωσης του ΔΔΥ και του Δημοτικού Πολυϊατρείου Αμαρουσίου, Δημοτικός Σύμβουλος.                        


Το πρόγραμμα μέτρησης οστικής μάζας θα επαναληφθεί το Σεπτέμβριο του 2010.


Μετάβαση στο περιεχόμενο