Εισήγηση για το Συνέδριο της Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. κ. Γιώργου Πατούλη Δημάρχου Αμαρουσίου, μέλους του Δ.Σ. και προέδρου επιτροπής κοινωνικής πολιτικής και ανθρωπίνου δυναμικού της Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α.

Print Friendly, PDF & Email

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ  Κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΟΥΛΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ

H Αυτοδιοίκηση αντιμέτωπη με τις νέες προκλήσεις

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας , το άνοιγμα αγορών και συνόρων και η ανάπτυξη της τεχνολογίας, έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση του παγκόσμιου οικονομικού πλούτου. Ο πλούτος όμως αυτός δεν κατανέμεται ισόρροπα μεταξύ των πολιτών και των κρατών. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν σήμερα εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο που αποκλείονται από την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση , τις κοινωνικές παροχές, τις υπηρεσίες υγείας. 

Οι γρήγορες αλλαγές στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες των σύγχρονων κοινωνιών εγείρουν συνεχείς προκλήσεις, τις οποίες καλούμαστε όλοι εμείς που υπηρετούμε τον α’ βαθμό αυτοδιοίκησης, να αντιμετωπίσουμε με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.

Οι παρεμβάσεις μας, θα πρέπει πλέον να δίνουν έμφαση όχι μόνο στην αντιμετώπιση, αλλά πρωτίστως στην πρόληψη των παραγόντων που οδηγούν σε αποκλεισμό, είτε μιλάμε για κοινωνικό αποκλεισμό, είτε για αποκλεισμό από την αγορά εργασίας είτε ακόμη και για αποκλεισμό από αγαθά και υπηρεσίες, όπως είναι η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η κοινωνική φροντίδα.

Όλοι όσοι ασχολούμαστε με την Αυτοδιοίκηση επιθυμούμε, οραματιζόμαστε, να μπορούμε να παρέχουμε στους πολίτες ένα σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών που θα τους δίνουν τη δυνατότητα ισότιμης και πολύπλευρης συμμετοχής σε όλες τις δραστηριότητες, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας σύγχρονης, τοπικής κοινωνίας δικαίου.

Πιστεύω ότι μέχρι σήμερα, παρά τα περιορισμένα μέσα που διαθέτουμε,  έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις για τη στήριξη όλων των συμπολιτών μας και ιδιαίτερα αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Φυσικά, η προσπάθεια μας, δεν σταματά στα όσα έχουμε μέχρι σήμερα κάνει. Αντίθετα, επενδύουμε ακόμη περισσότερο στην αναβάθμιση των παρερχομένων κοινωνιών μας υπηρεσιών που μπορούμε να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας. Και φιλοδοξούμε να είμαστε σε θέση να στεκόμαστε δίπλα τους με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο.

Στην πρόκληση της δημιουργίας μιας κοινωνίας που θα χαρακτηρίζεται από συνοχή, δικαιοσύνη και ισότητα ευκαιριών, ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης είναι καθοριστικός, καθώς είναι εξ ορισμού εγγύτερα στο επιπέδο ανάδυσης και άρα βέλτιστου χειρισμού των προβλημάτων κοινωνικής φύσης.
 

Αυτοδιοίκηση, κοντά στον πολίτη

Όλοι όσοι ασχολούμαστε με την Αυτοδιοίκηση γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι ΟΤΑ  βρίσκονται πιο κοντά στον πολίτη από οποιοδήποτε άλλο θεσμό.

Είμαστε πιο κοντά στον πολίτη από ότι η Κεντρική Κυβέρνηση, κι αυτό μας καθιστά περισσότερο ικανούς να ασκήσουμε κοινωνική πολιτική.

Κι όταν λέμε κοινωνική πολιτική, εννοούμε στο επίπεδο της καθημερινότητας, προσανατολισμένη στις ανάγκες και στα προβλήματα των πολιτών μας, αλλά και στις ιδιαιτερότητες κάθε τοπικής κοινωνίας.

Από την καθημερινή μας εμπειρία γνωρίζουμε όλοι ότι οι Δήμοι και οι Κοινότητες της Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α.  αποτελούν τον πρώτο δέκτη κοινωνικών προβλημάτων, λόγω της άμεσης επαφής τους με τον δημότη.

Και με τις δράσεις και πρωτοβουλίες που αναπτύσσουμε, βρισκόμαστε διαρκώς κοντά του και δίνουμε τη μάχη για να στηρίξουμε την καθημερινότητα αυτή.

Και το κάνουμε με πολλούς τρόπους:

 • Με τις υπηρεσίες που παρέχουμε στις οικογένειες των Δήμων μας μέσα από τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.
 • Με τις επιλογές δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας που προσφέρουμε σε αυτούς που μας μεγάλωσαν, μέσα από τα Κ.Α.Π.Η..
 • Με τα προγράμματα  ‘‘Βοήθεια στο Σπίτι’’ για την Τρίτη ηλικία, «Βοήθεια στο σπίτι» για τα άτομα με αναπηρία, τις «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας»,  τα οποία πρέπει να συνεχισθούν  και να στηριχθούν με εθνικούς πόρους, γιατί προσφέρουν σημαντική βοήθεια σε πολλά αδύναμα μέλη των κοινωνιών μας.
 • Με την οικονομική στήριξη που παρέχουμε σε πολίτες με μεγάλα οικονομικά προβλήματα.
 • Με την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών που στόχο έχουν την ομαλή ένταξη και ισότιμη συμμετοχή στις τοπικές κοινωνίες ομάδων πληθυσμού με ιδιαίτερα πολιτιστικά ή οικονομικά χαρακτηριστικά          (ρομά, μετανάστες, παλλινοστούντες ).
 • Με την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών στον τομέα της απασχόλησης, σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ., όπου ήδη υλοποιούμε προγράμματα που προωθούν την απασχόληση σε τοπικό επίπεδο, εκπαιδεύοντας και απασχολώντας άνεργους δημότες μας.
 • Με τον προγραμματισμό για τη δημιουργία Δημοτικών και Κοινοτικών Γραφείων Εύρεσης Εργασίας και Ενημέρωσης ανέργων, σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα.
 • Με τη διεκδίκηση από τους Ο.Τ.Α. να μας παρέχεται η δυνατότητα να γίνουμε δικαιούχοι προγραμμάτων Νέων Θέσεων Εργασίας του ΟΑΕΔ.
 • Με την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας , η οποία θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στο χώρο των κοινωνικών υπηρεσιών.

Με το νέο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων είναι έκδηλη η προσπάθεια για συστηματοποίηση των σχετικών αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης του κοινωνικού ρόλου των ΟΤΑ και εισάγεται ένα πλέγμα διατάξεων, και σε άλλα σημεία του κώδικα  που τους επιτρέπει ν’ αναλάβουν πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα:

 1. Για πρώτη φορά προβλέπεται η δυνατότητα του ΔήΚΣ να προβεί σε μείωση δημοτικών φόρων ή τελών έως το 50% ή ακόμη και σε πλήρη απαλλαγή από αυτά για τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους και τους άπορους.
 2. Καθιερώνεται η δυνατότητα χορήγησης ειδικών χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνους.
 3. Επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, είναι δυνατή η χορήγηση από τους ΟΤΑ στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους ειδών διαβίωσης, περίθαλψης και χρηματικών βοηθημάτων.
 4. Παρέχεται στους ΟΤΑ η δυνατότητα επιχορήγησης συλλόγων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 5. Αναμορφώνεται επί το ευνοϊκότερο το καθεστώς της απευθείας εκποίησης δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε άστεγους και αδύνατους δημότες τους με τίμημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% της τρέχουσας αξίας.
 6. Θεσμοθετείται η προστασία του καταναλωτή σε τοπικό επίπεδο με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά  με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και  υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις  αρμόδιες αρχές.
 7. Προβλέπεται η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως ο  υγειονομικός έλεγχος των δημοτικών και κοινοτικών δεξαμενών νερού, ο υγειονομικός έλεγχος  των καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιφέρειά τους, ο έλεγχος της  ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων  του περιβάλλοντος από τροχοφόρα, η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα  και η δημιουργία καταφυγίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 8. Προβλέπεται η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και  πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο  των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
 9. Δημιουργούνται Δημοτικά και Κοινοτικά Γραφεία Ενημέρωσης για την Απασχόληση σε τοπικό επίπεδο.
 10. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
 11. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή  των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων,  μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας  μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή  πολιτιστικών προγραμμάτων.

Με βάση τα παραπάνω μπορούν να αναληφθούν και νέες πρωτοβουλίες και ενέργειες.

Πρώτα ο άνθρωπος

Κεντρικός άξονας στη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής που πρέπει να ασκούν οι Δήμοι μας είναι ο άνθρωπος, ο δημότης μας, σε συνδυασμό με τις ανάγκες κάθε τοπικής κοινωνίας.

Και είναι για το λόγο αυτό απαραίτητη η ολοκληρωμένη και αντικειμενική γνώση των τοπικών αναγκών.

Το τρίπτυχο ΑΝΕΡΓΙΑ- ΥΓΕΙΑ- ΠΡΟΝΟΙΑ πρέπει να αποτελεί το βασικό άξονα των παρεμβάσεων μας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στους τομείς της υγείας και της πρόνοιας. Και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη.

 • Αξιόλογο έργο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση επιτελείται μέσα από τα Δημοτικά Ιατρεία, όπου υπάρχουν, τα οποία όμως δεν υποκαθιστούν το ΕΣΥ, αλλά δρουν συμπληρωματικά και παρέχουν πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα σε επίπεδο διάγνωσης.
 • Σημαντικός είναι ο ρόλος των Κέντρων Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, που παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής από ειδικούς ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

Ως ΤΕΔΚΝΑ υποστηρίζουμε ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα η θέσπιση από την Πολιτεία νομοθετικού πλαισίου που θα καθορίζει τα όρια και τον τρόπο λειτουργίας των Δημοτικών Ιατρείων ( κανονισμός λειτουργίας, δυνατότητα συνταγογράφησης , αρμοδιότητες).

Κάτι που δυστυχώς δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, με ευθύνη της Κεντρικής Εξουσίας, από την οποία λείπει η βούληση να προχωρήσει σε μια πολιτική πράξη που υπαγορεύεται από τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.

Είναι δύσκολο για την Πολιτεία να αντιληφθεί το προφανές, ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής σε σχέση με την Κεντρική Εξουσία. 

Και το πλεονέκτημα αυτό έγκειται στη δυνατότητα τους να προσεγγίσουν άμεσα τον πολίτη, με τον οποίο έρχονται σε καθημερινή επαφή, «πρόσωπο με πρόσωπο».

Έχουν το πλεονέκτημα να προσεγγίζουν τα προβλήματα στην ουσία τους, με πιο ανθρώπινο και πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Με πιο ‘‘εξατομικευμένο’’ τρόπο, αντιμετωπίζοντας την κάθε περίπτωση χωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές της.

Διεκδικούμε νέους ρόλους και ευθύνες

Γνωρίζοντας τον τρόπο λειτουργίας του ΕΣΥ όλα αυτά τα χρόνια και τα προβλήματα του και παράλληλα, έχοντας γνώση πως λειτουργούν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης τα συστήματα πρόληψης υγείας, πιστεύουμε πως ήρθε η ώρα οι Ο.Τ.Α. να αναλάβουν νέες ευθύνες, νέους ρόλους και νέες αρμοδιότητες στον τομέα της υγείας.

Το Υγειονομικό Σύστημα της χώρας μας πρέπει να αντιμετωπίζει τον πολίτη σαν μια ανθρώπινη οντότητα που θέλει να την διατηρεί υγιή και όχι απλά να την θεραπεύει όταν ασθενήσει.

Αυτό γίνεται με την πρόληψη. Την πρόληψη στην σωματική και ψυχική υγεία του πολίτη.

Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να αναλάβει αυτό το ρόλο και αυτή την ευθύνη με τους ανάλογους πόρους. Και ανάληψη ευθυνών κατά την άποψη μας σημαίνει δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των δομών υγείας στους Ο.Τ.Α..

Ώστε όπου υπάρχουν υποδομές παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόληψης να λειτουργούν κάτω από ένα ενιαίο και επιστημονικά αποδεκτά πλαίσιο. Και να μην επαφίεται ο τρόπος λειτουργίας τους στον «πατριωτισμό» και τις γνώσεις του κάθε Δημάρχου.

Και ανάληψη νέων ρόλων και αρμοδιοτήτων σημαίνει διαδημοτική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης υγείας.

Σημαίνει διεκδίκηση από την κεντρική εξουσία  και προώθηση της απαραίτητης νομοθετικής ρύθμισης ώστε η πρόληψη της υγείας να ασκείται μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση όπως ισχύει σε όλες τις  αναπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Αυτό είναι ένα βήμα που πρέπει επιτέλους να γίνει και στη χώρα μας.

Και πρέπει να γίνει για πολλούς λόγους.

1.  Ο πρώτος λόγος, είναι καθαρά οικονομικός.

Με την πρόληψη εξοικονομούνται χρήματα. Η πρόληψη κοστίζει σημαντικά φθηνότερα στο σύστημα υγείας και στο φορολογούμενο από ότι η θεραπεία. Το νοικοκύρεμα των οικονομικών της υγείας προϋποθέτει και θέτει ως πρωταρχικό στόχο τη θεμελίωση ενός ενεργητικού και προληπτικού συστήματος υγείας, που δεν θα περιορίζεται απλά στη διαχείριση κρίσεων αλλά θα δίνει βάρος στην πρόληψη των κρίσεων. Με τον τρόπο αυτό θα ανταποκρίνεται με επιτυχία στη διευρυμένη ζήτηση για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

2. Ο δεύτερος λόγος είναι καθαρά λόγος φιλοσοφίας.

Υποστηρίζουμε ότι μέσα από την Αυτοδιοίκηση το σύστημα πρόληψης γίνεται αποτελεσματικότερο, γιατί μπορεί να λειτουργήσει με γνώμονα τις ατομικές ανάγκες κάθε πολίτη ή κοινωνικής ομάδας. Σε τοπικό επίπεδο.

3. Ο τρίτος λόγος, είναι καθαρά λειτουργικός.

Οι Δήμοι μπορούν να ασκήσουν πιο αποτελεσματικά, πιο άμεσα, πιο οργανωμένα υπηρεσίες πρόληψης. Με επιστημονικούς κανόνες και διεθνώς κατοχυρωμένες αρχές. Και αξιοποιώντας το μεγάλο αριθμό εθελοντών επιστημόνων που προσφέρουν ήδη τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς μέσα από τις υπάρχουσες δομές υγείας που διαθέτουμε. Δομές, όπως τα Δημοτικά μας Ιατρεία,  που μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε Τοπικά Κέντρα Πρόληψης.

Τι θα κάνουν αυτά τα Τοπικά Κέντρα Πρόληψης; Θα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την προαγωγή και την πρόληψη της υγείας.

Ήδη, στο Διαδημοτικό Δίκτυο Δομών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ που λειτουργεί εδώ και τέσσερα χρόνια, έχουν αναπτυχθεί στοχευμένα προγράμματα ιατρικής πρόληψης στους δήμους-μέλη του, όπως διερεύνηση οπτικής οξύτητας σε παιδιά σχολικής ηλικίας, οστεοπόρωσης σε γυναίκες,  κλπ..

Επίσης μπορούν να προχωρούν στην οργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης του πληθυσμού σε ευρύτερα θέματα πρόληψης (ατυχήματα, παχυσαρκία, περιβάλλον και υγιεινή κλπ).

Αυτές οι δράσεις μπορούν να γίνονται με πολύ χαμηλό κόστος από τους Δήμους με προφανές όφελος στην προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Μπορούμε λοιπόν οι Δήμοι να αναλαμβάνουμε προληπτικές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες ομάδες κοινού, να κάνουμε αγωγή υγείας και υγειονομική διαφώτιση, να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες στην ανάγκη να δίνουν βάρος στην πρόληψη και όχι στη θεραπεία.

Όλες αυτές θα είναι δράσεις χαμηλού κόστους λειτουργίας αλλά πολύ υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Αυτή τη δυνατότητα που η Τοπική Αυτοδιοίκηση διαθέτει , να αποτελέσει δηλαδή το βασικό μοχλό άσκησης στον τομέα της πρόληψης της υγείας, η Ελληνική Πολιτεία δεν μπορεί να τον αντιληφθεί.

Κι ενώ βρίσκεται στα συρτάρια του Υπουργείου Υγείας το νομοσχέδιο για την πρόληψη της υγείας, στο περιεχόμενο του οποίου η Αυτοδιοίκηση έχει καταθέσει έγκαιρα τις παρατηρήσεις και απόψεις της, το νομοσχέδιο αυτό δεν έχει ακόμη ψηφιστεί.

Ως Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τους λόγους που καθυστερεί η ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί η κυβέρνηση δεν τολμά να προχωρήσει σε μια γενναία μεταρρύθμιση, που θα αλλάξει προς το καλύτερο την αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου συστήματος υγείας.

Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ποιες είναι οι δυνάμεις αυτές που δεν θέλουν η Αυτοδιοίκηση να αποκτήσει έναν ουσιαστικό και ενεργό ρόλο στον τομέα της πρόληψης της υγείας.
Εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με τη σημερινή κατάσταση.
Θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους το ρόλο και τις ευθύνες για να γίνουμε πιο χρήσιμοι και πιο αποτελεσματικοί στους πολίτες των τοπικών μας κοινωνιών.

Τρόποι χρηματοδότησης
Για να λειτουργεί αποτελεσματικά το σύστημα πρόληψης από πλευράς Ο.Τ.Α. θα πρέπει να εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή του με τους απαραίτητους πόρους.

Ως Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. έχουμε προτείνει μια σειρά από τρόπους χρηματοδότησης, που όχι μόνον δεν επιβαρύνουν επιπλέον τα δημόσια οικονομικά της υγείας, αλλά αντίθετα εξοικονομούν πολύτιμους πόρους και εκμεταλλεύονται και άλλες πηγές πέραν του κρατικού προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα :

Αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων
Μπορούμε να αξιοποιήσουμε

 • μέρος των πόρων του Υπουργείου Υγείας που δίνονται σήμερα για πρόληψη. Και να τους αξιοποιήσουμε καλύτερα, αποτελεσματικότερα και πιο στοχευμένα.
 • κονδύλια του Υπουργείου Εσωτερικών
 • πόρους του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • δημοτικούς πόρους που ήδη διατίθενται για τη λειτουργία των υφιστάμενων κοινωνικών μας δομών.
 • Τους πόρους του Ε.Σ.Π.Α.

Αξιοποίηση ιδιωτικών πόρων
Σημαντική πηγή χρηματοδότησης του νέου συστήματος μπορούν να είναι οι ιδιωτικοί χορηγοί, στους οποίους μπορούμε να απευθυνθούμε και να ζητήσουμε χρήματα για να χρηματοδοτήσουμε δράσεις και πρωτοβουλίες πρόληψης. 
Κρίνεται σκόπιμη η ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με γνώμονα την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο της περιοχής στην οποία λειτουργούν.

Αξιοποίηση του εθελοντικού κινήματος
Η δύναμη της κοινωνίας των πολιτών παραμένει μέχρι σήμερα ανεκμετάλλευτη. Έχουμε ήδη την εμπειρία του εθελοντικού υγειονομικού κινήματος. Μπορούμε να μετατρέψουμε τη διάθεση των πολιτών σε εθελοντική προσφορά στο μεγαλύτερο κεφάλαιο για την ανάπτυξη δομών που θα στοχεύουν στη στήριξη των κοινωνικών υπηρεσιών που θα παρέχουν οι Δήμοι μας. Και μάλιστα όχι μόνον στον τομέα της υγείας.

Έμφαση στην πρόνοια
Στην προσπάθειά μας να παρέχουμε στους πολίτες ένα σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών που θα τους δίνουν τη δυνατότητα ισότιμης και πολύπλευρης συμμετοχής σε όλες τις δραστηριότητες, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας σύγχρονης, τοπικής κοινωνίας δικαίου, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των πολιτικών πρόνοιας.

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται μια σειρά από δράσεις όπως:

 • Εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης για ανέργους, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που θα αγγίξουν και την ελληνική αγορά εργασίας.
 • Εκπόνηση Ειδικών Προγραμμάτων Απασχόλησης για τα ʼτομα με Αναπηρίες σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, με απευθείας επιδότηση στους ΟΤΑ και χωρίς τα αυστηρά κριτήρια πολυετούς ανεργίας που σήμερα ισχύουν για την επιδότηση ΑμΕΑ σε ΝΠΙΔ.
 • Διεκδίκηση της αναβάθμισης του θεσμικού ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χάραξη πολιτικής πρόληψης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών.
 • Υλοποίηση μιας σειράς πολιτικών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των μεταναστών, που να αντιμετωπίζει ζητήματα όπως η εκμάθηση της γλώσσας μας, τις προνοιακές παροχές, την προώθηση της απασχόλησης τους, το νομικό καθεστώς που θα διέπει τα παιδιά μεταναστών που γεννιούνται στη χώρα μας, κλπ.
 • Εκπόνηση μιας σειράς ενταξιακών προγραμμάτων των Ρομά  στις τοπικές κοινωνίες με βάση τις υπάρχουσες ανάγκες και δυνατότητες, την ανάπτυξη συμβατικών σχέσεων μεταξύ ΟΤΑ και Ρομά ( π.χ. ανάθεση έργου, παροχή γης για εκμετάλλευση), ενημέρωση τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και δημιουργία μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα αποσκοπούν στη δημιουργία αλληλοσεβασμού και συνθηκών συνοχής και κοινωνικής ειρήνης μεταξύ των Ρομά και της υπόλοιπης τοπικής κοινωνίας.
 • Διατήρηση των κοινωνικών και προνοιακών δομών που χρηματοδοτήθηκαν από το Β’ και Γ’ ΚΠΣ ( π.χ. Βοήθεια στο Σπίτι, Βρεφονηπιακοί, ΚΗΦΗ, κ.λ.π.), με διασφάλιση της χρηματοδότησης τους από το Ε.Σ.Π.Α. και εθνικούς πόρους.
 • Δημιουργία και λειτουργία όπου δεν υπάρχει Φορέα παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, που βοηθά γυναίκες που αναγκάζονται να βγουν στην αγορά εργασίας για διάφορους οικογενειακούς λόγους συνήθως σε μεγάλη ηλικία και δεν γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα για να ενταχθούν σε αυτή.
 • Δημιουργία σε κάθε Δήμο Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογενειών, το οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες σε οικογένειες με προβλήματα ψυχισμού.
 • Δημιουργία Κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων  (Κ.Η.Φ.Η.) με σκοπό την καλύτερη ποιότητα στην φροντίδα των ηλικιωμένων.
 • Δομές για θέματα που αφορούν τις γυναίκες, που θα έχουν ως σκοπό την εξεύρεση ορθολογικών λύσεων στα προβλήματα των γυναικών.
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης των παιδιών.

Νέα σχέση με τον πολίτη. Σχέση ευθύνης και όχι εξουσίας.
Πρέπει εξαρχής να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόθεση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν είναι να υποκαταστήσει το Κράτος. Με τις προτάσεις που καταθέτουμε   δημιουργούμε νέα πεδία ευθύνης. Και όχι νέα πεδία εξουσίας. Εγκαινιάζουμε μια νέα σχέση με τον πολίτη, που στηρίζεται στο σεβασμό και την κατανόηση, στην αλληλεγγύη και τη συνεργασία.

Τέτοια πεδία πρέπει να δημιουργηθούν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ανθρώπους που έχουν συναίσθηση της ευθύνης τους και του έργου που επιτελούν και με οργανισμούς προσανατολισμένους σε νέες αντιλήψεις.

Με νέους τρόπους λειτουργίας.  Με προσήλωση στην αποστολή τους.

Για μας ισχυρή Αυτοδιοίκηση σημαίνει εκχώρηση ακόμη περισσότερων αρμοδιοτήτων και δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων σε μεγαλύτερη έκταση και με μεγαλύτερη επιτυχία, χωρίς βέβαια να χάνεται η αίσθηση της ανθρώπινης, προσωπικής σχέσης που υπάρχει με τον δημότη, με τους ανάλογους πόρους που αναπτύξαμε πως μπορούν να προέλθουν.

Σ’ ένα τέτοιο νέο σχήμα η κεντρική εξουσία έχει ρόλο ως συντονιστής των διαδικασιών και εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας τους.

Όλα αυτά όμως απαιτούν πολιτική βούληση για να υλοποιηθούν.

Την οποία δυστυχώς δεν βλέπουμε να εκδηλώνεται έμπρακτα, στο βαθμό που επιθυμούμε.

Πολιτική βούληση και πίστη βαθιά στην αποκέντρωση των λειτουργιών, ως το μόνο δρόμο για να γίνει η χώρα μας ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Ένα κράτος που θα νοιάζεται για τους πολίτες του και θα τους προσφέρει υψηλό επίπεδο κοινωνικών υπηρεσιών.

Ένα κράτος που θα φροντίζει τις αδύναμες ομάδες που έχει στους κόλπους του, στα πλαίσια μιας κοινωνίας που θα λειτουργεί με αρχές αλληλεγγύης και όχι βολέματος ή επιβολής.

Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.

Αν εργαστούμε συλλογικά, με σχέδιο και διάθεση διεκδίκησης ενός νέου ρόλου.
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο