Εισήγηση για το Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. (Θεσσαλονίκη – Noέμβριος 2008) κ. Γεωργίου Πατούλη, Δημάρχου Αμαρουσίου, μέλους του Δ.Σ και Προέδρου Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Ανθρώπινου Δυναμικού της Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α.

Print Friendly, PDF & Email

Εισήγηση για το Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. (Θεσσαλονίκη – Noέμβριος 2008) κ. Γεωργίου Πατούλη, Δημάρχου Αμαρουσίου, μέλους του Δ.Σ και Προέδρου Επιτροπής  Κοινωνικής Πολιτικής και Ανθρώπινου Δυναμικού  της Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α.

Κυρίες και κύριοι.

Το φετινό Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη για το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας χρονική συγκυρία.

Η χρηματοπιστωτική κρίση που χτύπησε τις αγορές δεν μπορεί να αφήσει καμία χώρα, καμία οικονομία ανεπηρέαστη.

Και φυσικά δεν θα μείνει ούτε και η Ελλάδα ανεπηρέαστη.

Όλοι εμείς που ασχολούμαστε με την αυτοδιοίκηση, παρακολουθούμε με αγωνία τα όσα συμβαίνουν. Κι αυτό γιατί όταν μια κρίση πλήττει μια κοινωνία, ο πρώτος θεσμός που καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της είναι αυτός που βρίσκεται εγγύτερα στον πολίτη και την καθημερινότητά του, η αυτοδιοίκηση.

Σε αυτή λοιπόν την κρίσιμη συγκυρία, οφείλουμε με τις πρωτοβουλίες και τις αποφάσεις μας να στηρίξουμε τις τοπικές μας κοινωνίες για την αντιμετώπιση της κρίσης, για την ενίσχυση της Τοπικής Απασχόλησης, της Τοπικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Συνοχής.

Κεντρικός δηλαδή στόχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αμέσως επόμενη περίοδο θα πρέπει να είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών  τέτοιων που θα θωρακίσουν την ίδια την Αυτοδιοίκηση.
Αλλά ταυτόχρονα θα υπηρετούν την ανάπτυξη και την κοινωνική αλληλεγγύη, θα συμβάλλουν στη συγκράτηση της ύφεσης, στην κοινωνική στήριξη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Οι παρεμβάσεις μας, θα πρέπει να δίνουν έμφαση όχι μόνο στην αντιμετώπιση, αλλά πρωτίστως στην πρόληψη των παραγόντων που οδηγούν στη φτώχεια και τον αποκλεισμό.

Όλοι όσοι ασχολούμαστε με την Αυτοδιοίκηση επιθυμούμε, οραματιζόμαστε, να διασφαλίζουμε στους πολίτες τη δυνατότητα ισότιμης και πολύπλευρης συμμετοχής σε όλες τις δραστηριότητες, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας σύγχρονης, τοπικής κοινωνίας δικαίου.
Και πιστεύω ότι μέχρι σήμερα, παρά τα περιορισμένα μέσα που διαθέτουμε,  έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις για τη στήριξη όλων των συμπολιτών μας και ιδιαίτερα αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Φυσικά, η προσπάθεια μας, δεν σταματά στα όσα έχουμε μέχρι σήμερα κάνει. Αντίθετα, επενδύουμε ακόμη περισσότερο στην αναβάθμιση των παρερχομένων κοινωνικών μας υπηρεσιών που μπορούμε να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας.

Και φιλοδοξούμε να είμαστε σε θέση να στεκόμαστε δίπλα τους με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο.

Στην πρόκληση της δημιουργίας μιας κοινωνίας που θα χαρακτηρίζεται από συνοχή, δικαιοσύνη και ισότητα ευκαιριών, ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης είναι καθοριστικός, καθώς είναι εξ ορισμού εγγύτερα στο επίπεδο ανάδυσης και άρα βέλτιστου χειρισμού των προβλημάτων κοινωνικής φύσης.
 
Οι ΟΤΑ  βρίσκονται πιο κοντά στον πολίτη από οποιοδήποτε άλλο θεσμό, κι αυτό μας καθιστά περισσότερο ικανούς αλλά και υπεύθυνους να ασκήσουμε κοινωνική πολιτική.

Κι όταν λέμε κοινωνική πολιτική, εννοούμε στο επίπεδο της καθημερινότητας, προσανατολισμένη στις ανάγκες και στα προβλήματα των πολιτών μας, αλλά και στις ιδιαιτερότητες κάθε τοπικής κοινωνίας.
Και με τις δράσεις και πρωτοβουλίες που αναπτύσσουμε, βρισκόμαστε διαρκώς κοντά του και δίνουμε τη μάχη για να στηρίξουμε την καθημερινότητα αυτή.

Και το κάνουμε με πολλούς τρόπους:

 • Με τις υπηρεσίες που παρέχουμε στις οικογένειες των Δήμων μας μέσα από τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.
 • Με τις επιλογές δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας που προσφέρουμε σε αυτούς που μας μεγάλωσαν, μέσα από τα Κ.Α.Π.Η..
 • Με τα προγράμματα  ‘‘Βοήθεια στο Σπίτι’’ για την Τρίτη ηλικία, «Βοήθεια στο σπίτι» για τα άτομα με αναπηρία, τις «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας»,  τα οποία πρέπει να συνεχισθούν  και να στηριχθούν με εθνικούς πόρους, γιατί προσφέρουν σημαντική βοήθεια σε πολλά αδύναμα μέλη των κοινωνιών μας.
 • Με την οικονομική στήριξη που παρέχουμε σε πολίτες με μεγάλα οικονομικά προβλήματα.
 • Με την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών που στόχο έχουν την ομαλή ένταξη και ισότιμη συμμετοχή στις τοπικές κοινωνίες ομάδων πληθυσμού με ιδιαίτερα πολιτιστικά ή οικονομικά χαρακτηριστικά (ρομά, μετανάστες, παλλινοστούντες).
 • Με την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών στον τομέα της απασχόλησης, σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ., όπου ήδη υλοποιούμε προγράμματα που προωθούν την απασχόληση σε τοπικό επίπεδο, εκπαιδεύοντας και απασχολώντας άνεργους δημότες μας.
 • Με τον προγραμματισμό για τη δημιουργία Δημοτικών και Κοινοτικών Γραφείων Εύρεσης Εργασίας και Ενημέρωσης ανέργων, σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα.
 • Με τη διεκδίκηση από τους Ο.Τ.Α. να μας παρέχεται η δυνατότητα να γίνουμε δικαιούχοι προγραμμάτων Νέων Θέσεων Εργασίας του ΟΑΕΔ.
 • Με την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας , η οποία θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στο χώρο των κοινωνικών υπηρεσιών.

Με το νέο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων είναι έκδηλη η προσπάθεια για συστηματοποίηση των σχετικών αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης του κοινωνικού ρόλου των ΟΤΑ και εισάγεται ένα πλέγμα διατάξεων, και σε άλλα σημεία του κώδικα  που τους επιτρέπει ν’ αναλάβουν πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα:

 1. Για πρώτη φορά προβλέπεται η δυνατότητα του ΔήΚΣ να προβεί σε μείωση δημοτικών φόρων ή τελών έως το 50% ή ακόμη και σε πλήρη απαλλαγή από αυτά για τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους και τους άπορους.
 2. Καθιερώνεται η δυνατότητα χορήγησης ειδικών χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνους.
 3. Επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, είναι δυνατή η χορήγηση από τους ΟΤΑ στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους ειδών διαβίωσης, περίθαλψης και χρηματικών βοηθημάτων.
 4. Παρέχεται στους ΟΤΑ η δυνατότητα επιχορήγησης συλλόγων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 5. Αναμορφώνεται επί το ευνοϊκότερο το καθεστώς της απευθείας εκποίησης δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε άστεγους και αδύνατους δημότες τους με τίμημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% της τρέχουσας αξίας.
 6. Θεσμοθετείται η προστασία του καταναλωτή σε τοπικό επίπεδο με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά  με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και  υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις  αρμόδιες αρχές.
 7. Προβλέπεται η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως ο  υγειονομικός έλεγχος των δημοτικών και κοινοτικών δεξαμενών νερού, ο υγειονομικός έλεγχος  των καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιφέρειά τους, ο έλεγχος της  ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων  του περιβάλλοντος από τροχοφόρα, η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα  και η δημιουργία καταφυγίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 8. Προβλέπεται η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και  πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο  των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
 9. Δημιουργούνται Δημοτικά και Κοινοτικά Γραφεία Ενημέρωσης για την Απασχόληση σε τοπικό επίπεδο.
 10. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
 11. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή  των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων,  μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας  μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή  πολιτιστικών προγραμμάτων.

Με βάση τα παραπάνω μπορούν να αναληφθούν και νέες πρωτοβουλίες και ενέργειες.

Και το τρίπτυχο ΑΝΕΡΓΙΑ- ΥΓΕΙΑ- ΠΡΟΝΟΙΑ πρέπει να αποτελεί το βασικό άξονα των παρεμβάσεων μας.

Στην προσπάθειά μας λοιπόν να παρέχουμε στους πολίτες ένα σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών που θα τους δίνουν τη δυνατότητα ισότιμης και πολύπλευρης συμμετοχής σε όλες τις δραστηριότητες, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας σύγχρονης, τοπικής κοινωνίας δικαίου, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των πολιτικών πρόνοιας.

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται μια σειρά από δράσεις όπως:

 • Εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης για ανέργους, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που θα αγγίξουν και την ελληνική αγορά εργασίας.
 • Εκπόνηση Ειδικών Προγραμμάτων Απασχόλησης για τα ʼτομα με Αναπηρίες σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, με απευθείας επιδότηση στους ΟΤΑ και χωρίς τα αυστηρά κριτήρια πολυετούς ανεργίας που σήμερα ισχύουν για την επιδότηση ΑμΕΑ σε ΝΠΙΔ.
 • Διατήρηση των κοινωνικών και προνοιακών δομών που χρηματοδοτήθηκαν από το Β’ και Γ’ ΚΠΣ ( π.χ. Βοήθεια στο Σπίτι, Βρεφονηπιακοί, ΚΗΦΗ, κ.λ.π.), με διασφάλιση της χρηματοδότησης τους από το Ε.Σ.Π.Α. και εθνικούς πόρους.
 • Δημιουργία και λειτουργία όπου δεν υπάρχει Φορέα παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, που βοηθά γυναίκες που αναγκάζονται να βγουν στην αγορά εργασίας για διάφορους οικογενειακούς λόγους συνήθως σε μεγάλη ηλικία και δεν γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα για να ενταχθούν σε αυτή.
 • Δημιουργία Κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων  (Κ.Η.Φ.Η.) με σκοπό την καλύτερη ποιότητα στην φροντίδα των ηλικιωμένων.
 • Δομές για θέματα που αφορούν τις γυναίκες, που θα έχουν ως σκοπό την εξεύρεση ορθολογικών λύσεων στα προβλήματα των γυναικών
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης των παιδιών.

Πρέπει εξαρχής να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόθεση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν είναι να υποκαταστήσει το Κράτος. Με τις προτάσεις που καταθέτουμε   δημιουργούμε νέα πεδία ευθύνης. Και όχι νέα πεδία εξουσίας. Εγκαινιάζουμε μια νέα σχέση με τον πολίτη, που στηρίζεται στο σεβασμό και την κατανόηση, στην αλληλεγγύη και τη συνεργασία.

Τέτοια πεδία πρέπει να δημιουργηθούν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ανθρώπους που έχουν συναίσθηση της ευθύνης τους και του έργου που επιτελούν και με οργανισμούς προσανατολισμένους σε νέες αντιλήψεις.

Όλα αυτά όμως απαιτούν πολιτική βούληση για να υλοποιηθούν.

Πολιτική βούληση και πίστη βαθιά στην αποκέντρωση των λειτουργιών, ως το μόνο δρόμο για να γίνει η χώρα μας ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.

Ένα κράτος που θα νοιάζεται για τους πολίτες του και θα τους προσφέρει υψηλό επίπεδο κοινωνικών υπηρεσιών.

Ένα κράτος που θα φροντίζει τις αδύναμες ομάδες που έχει στους κόλπους του, στα πλαίσια μιας κοινωνίας που θα λειτουργεί με αρχές αλληλεγγύης και όχι βολέματος ή επιβολής.

Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.

Αν εργαστούμε συλλογικά, με σχέδιο και διάθεση διεκδίκησης ενός νέου ρόλου για την Αυτοδιοίκηση.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο