Print Friendly, PDF & Email

Οικογενειακοί Τάφοι

Στο Δημοτικό Νεκροταφείο του Αμαρουσίου δεν επιτρέπεται η παραχώρηση χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου, παρά μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους και μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ποιοι έχουν δικαίωμα ταφής σε οικογενειακούς τάφους;

1) Στους μέχρι σήμερα παραχωρηθέντες χώρους για την σύσταση οικογενειακών τάφων αποκλειστικό δικαίωμα ταφής έχουν:

α) εκείνος στον οποίο έγινε η παραχώρηση (αρχικός δικαιούχος).

β) ο/η σύζυγός του.

γ) οι κατ’ ευθείαν γραμμή ανιόντες και κατιόντες καθώς και οι ανιόντες του/της συζύγου.

δ) τα νόμιμα θετά, νομιμοποιηθέντα και αναγνωρισθέντα δικαστικώς εξώγαμα τέκνα του και οι κατιόντες των τέκνων.

ε) οι άγαμοι αδελφοί και αδελφές που δεν έχουν δική τους οικογένεια, μετά από γραπτή συγκατάθεση του αρχικού δικαιούχου ή αν δεν υπάρχει αυτός, μετά από γραπτή συγκατάθεση του/της συζύγου του ή των κατιόντων αυτού (αρθρ. 3 παρ. 3 του Α.Ν. 582/68).

2) οι διαζευγμένοι σύζυγοι και αυτοί που παντρεύτηκαν μετά τη λύση του προηγούμενου γάμου, λόγω θανάτου του/της συζύγου, δεν έχουν δικαίωμα χρήσης και ταφής στους οικογενειακούς τάφους.

3) ο βαθμός συγγενείας των ενταφιαζομένων προς τον αρχικό δικαιούχο αποδεικνύεται από έγγραφο δημόσιας ή δημοτικής αρχής.

4) Οι παραχωρούμενοι τάφοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τοποθέτηση οστών και για την ταφή προσώπων που συνδέονται με οιονδήποτε βαθμό συγγενείας εξ αίματος ή αγχιστείας με τον αρχικό δικαιούχο και αν αυτός δεν υπάρχει, με τον/την σύζυγο ή τους κατιόντες, κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης τους.

5) Ταφή σε οικ. τάφο θα πραγματοποιείτε με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου αποδεικνύοντας με δημόσιο έγγραφο τον βαθμό συγγένειας του θανόντα με τον αρχ. δικαιούχο ή μέσα σε 30 μέρες να προσκομίσει το αντίστοιχο πιστοποιητικό δημ. Υπηρεσίας.

α) Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται ο βαθμός συγγένειας με τον αρχ. δικαιούχο πριν τον ενταφιασμό, ο νεκρός ενταφιάζεται στους κοινούς ατομικούς τάφους τριετούς χρήσεως

β) Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί ο ενταφιασμός και δεν αποδεδειχθεί ο βαθμός συγγένειας, ο νεκρός θα θεωρηθεί φιλοξενούμενος με την αντίστοιχη χρέωση τελών ταφής και η υπηρεσία θα ενεργήσει εκταφή με την παρέλευση τριετίας.

6) Απαγορεύεται ρητός η χρήση του Ο.Τ. πριν από την ολοσχερή εξόφληση του δικαιώματος σύστασης ή των ετήσιων τελών χρήσης αυτού.

7) Οι Ο.Τ. μπορεί να επαναπαραχωρηθούν κατ’ εξαίρεση σε Β ή Γ βαθμού συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας οι οποίοι το επιθυμούν με αίτηση τους και την καταβολή του αντίστοιχου δικαιώματος σύστασης, μετά την διακοπή της συνεχείας του δικαιώματος χρήσης , με απόφαση Δ.Σ..

Πότε ο οικογενειακός τάφος περιέρχεται στο Δήμο; 
Οι οικογενειακοί τάφοι περιέρχονται στο Δήμο μετά από παρέλευση πενταετίας από την τελευταία ταφή, όταν:

  • Οι δικαιούχοι παραιτηθούν της περαιτέρω χρήσης.
  • Εκλείψουν οι δικαιούχοι χρήσης.
  • Δεν καταβάλλονται τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα από τους δικαιούχους.
  • Χρησιμοποιούνται χωρίς τίτλο και αντάλλαγμα.

Πως μπορούν οι δικαιούχοι να παραιτηθούν από τη χρήση του οικογενειακού τάφου; 
Για παραίτηση χρήσης απαιτείται:

  • Υποβολή αίτησης προς το τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίου,
    υπογεγραμμένη από όλους του δικαιούχους.

Η αίτηση κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.
Στη συνέχεια το Τμήμα Εσόδων βεβαιώνει του ς χρηματικούς καταλόγους έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση για τους δικαιούχους και ενημερώνει επίσης το Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίου. Σε περίπτωση που υπάρχει παλαιότερη οφειλή πρέπει να τακτοποιείται άμεσα. Όλα τα τέλη πληρώνονται στη Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.
(Απλή Αίτηση)

Δικαιώματα για την παροχή υπηρεσιών από το Δήμο για καθαριότητα, ύδρευση και συντήρηση
Για δαπάνες καθαριότητας, ύδρευσης και συντήρησης τα δικαιώματα καθορίζονται:

1. Α΄ Θέση 60 ευρώ ετησίως.
2. Β΄ Θέση 50 ευρώ ετησίως.
3. Γ΄ Θέση 35 ευρώ ετησίως.

Όλα τα δικαιώματα πληρώνονται στη Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.