Print Friendly, PDF & Email

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ (3)

Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων κατ’ εφαρμογή του Ν.4915/2022 Άρθρο 19, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4921/2022 Άρθρο 76.

Ο/Η συμβολαιογράφος υποχρεούται να καταθέσει το συνημμένο έντυπο αίτησης όπου θα αναγράφονται : α) τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, β) τα στοιχεία του ακινήτου/ων με τον αντίστοιχο αριθμό παροχής ρεύματος και γ) το ποσό της πώλησης του ακινήτου ή η αντικειμενική αξία του σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης.

Ο μεταβιβάζων ή ο αποκτών έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στο Δήμο, ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3‰) επί της αξίας πώλησης ή επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον μεταβιβάζοντα ή τον αποκτώντα μέσω κατάθεσης ή εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου. Το αποδεικτικό κατάθεσης ή εμβάσματος που εκδίδεται από την τράπεζα ή το σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής επέχει θέση βεβαίωσης.

Μετά την κατάθεση της εγγύησης και την υπογραφή του συμβολαίου ο μεταβιβάζων ή ο αποκτών υποχρεούται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών να καταθέσει τη συμβολαιογραφική πράξη που επήλθε, ώστε η αρμόδια υπηρεσία να προβεί στην εκκαθάριση της οφειλής του ΤΑΠ εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και είτε θα βεβαιώνει και θα εισπράττει από τον μεταβιβάζοντα ή τον αποκτώντα το υπόλοιπο της οφειλής με βεβαιωτικούς καταλόγους είτε θα του επιστρέφει εντός δέκα (10) ημερών ως αχρεωστήτως καταβληθέν το τυχόν επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε ως εγγύηση. Η εκκαθάριση για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) θα ανατρέχει σε βάθος πενταετίας.

Σε περίπτωση οφειλής σε Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), ο μεταβιβάζων ή ο αποκτών θα υποχρεούται να εξοφλήσει το υπόλοιπο ποσό είτε εφάπαξ εντός τριάντα (30)  ημερών, είτε σε έως έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα πενήντα (50) ευρώ.

Προκειμένου να είναι δυνατή η εκκαθάριση θα πρέπει να προσκομίζονται ή να αποστέλλονται ηλεκτρονικά :

  • Η συμβολαιογραφική πράξη με την οποία έγινε η μεταβίβαση του ακινήτου.
  • Ο τελευταίος λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας και το αποδεικτικό εξόφλησής του για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ή οποιοδήποτε αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει ο αριθμός παροχής μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου. Για ακίνητα που δεν ρευματοδοτήθηκαν ποτέ δεν απαιτείται αποδεικτικό.

Κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων [(Ν.Δ. 356/1974(Α’90)].

Η εγγύηση πρέπει να κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου

IBAN GR 31 0171 0410 0060 4103 0020 049

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στην αιτιολογία της κατάθεσης θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υπόχρεου, το ΑΦΜ του υπόχρεου και η φράση «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΑΠ».