Print Friendly, PDF & Email
ΑΜΕΑ 

Άτομα με Αναπηρία 

Ο Δήμος Αμαρουσίου μέσω των υπηρεσιών του, αναγάγει την πολιτική του για τα Άτομα με Αναπηρία, σε πρωτεύοντα στόχο. Γι΄ αυτό δημιουργεί στη νεοσύστατη Δημοτική Επιχείρηση Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών, διεύθυνση για ΑμεΑ, δίνοντας έμφαση στα δικαιώματα των ευπαθών κοινωνικά ομάδων. 

Σύμφωνα με το άρθρ. 28 του Ν. 2831/2000 περί προσβασιμότητας, πρέπει να εξασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση των Ατόμων με Αναπηρία αλλά και των εμποδιζόμενων πολιτών, στους χώρους όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αμαρουσίου θα υλοποιήσει έργο, που αφορά στη  «Διευκόλυνση αυτόνομης διακίνησης και διαβίωσης των ΑΜΕΑ στα κτίρια του Δήμου Αμαρουσίου», με απώτερο σκοπό την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, το σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων που θα κάνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν κάποιας μορφής αναπηρία μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα, ευκολότερη.

Για το έργο αυτό έχει συσταθεί μια ομάδα έργου, αποτελούμενη από επιστήμονες και υπαλλήλους του Δήμου, που είναι υπεύθυνη για την εξέλιξη και την περάτωση του έργου.  

Η υλοποίηση του έργου βασίζεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση, αναφέρεται   στην έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου που θα περιέχει στοιχεία για τα ΑΜΕΑ, τα προβλήματα και τις δυσκολίες τους, τις οδηγίες και τις προδιαγραφές σχεδιασμού κτιρίων για την αυτόνομη διακίνηση και διαβίωση των Ατόμων με Αναπηρία και τέλος στην δημιουργία ενός ερωτηματολογίου, το οποίο θα μοιραστεί στα Δημοτικά Κτίρια για συμπλήρωση. Η δεύτερη φάση αφορά στη συλλογή του ερωτηματολογίου, στην επεξεργασία και την αξιολόγηση των δεδομένων και στο σχεδιασμό και την επιλογή σχετικών παρεμβάσεων.

 Να σημειώσουμε, ότι από τον Οκτώβριο 2008, έχει εκδοθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ), οδηγός στήριξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων, όπου μπορεί κανείς να ανατρέξει και να ενημερωθεί για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε όλους τους τομείς της ζωής τους.
 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Ο Δήμος Αμαρουσίου  στοχεύοντας στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη, στην επαγγελματική κατάρτιση και στην ενεργό παραμονή των ΑμΕΑ στο κοινωνικό περιβάλλον υλοποιεί, μέσω του Oργανισμού Πρόνοιας, δύο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα:

  • Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
  • Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Μέτρο 3.1, Ε.Π Υγεία-Πρόνοια)

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο των παραπάνω προγραμμάτων μπορούν να συνοψιστούν στις ακόλουθες:

  • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
  • Πληροφόρηση για εξειδικευμένες δομές απασχόλησης και κοινωνικής φροντίδας
  • Υποστήριξη και προετοιμασία ανέργων ή υποαπασχολούμενων για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και την ένταξη τους στην αγορά εργασίας
  • Στήριξη και φροντίδα των ΑμΕΑ στο οικείο περιβάλλον τους
  • Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους
  • Κοινωνική και Νοσηλευτική Φροντίδα
  • Ενημέρωση για επιδόματα, αναπηρικές συντάξεις, εξειδικευμένες δομές φροντίδας και στήριξης
  • Συνοδείες (γιατρούς, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, ψώνια κτλ)

Τον Ιούνιο 2010 εγκαινιάσθηκε το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο επί της οδού Ζήνωνος Ελεάτου 8 (όπισθεν ΙΑΣΩ).

Στόχος είναι η δημιουργική απασχόληση, η κοινωνική ένταξη και η στήριξη των οικογενειών ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και να αποφευχθεί η χρήση ιδρυματικής φροντίδας.

Με την καθοδήγηση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, παιδιά και νέοι με αναπηρία απασχολούνται δημιουργικά σε προγράμματα ζωγραφικής, μουσικής, πυλοπλαστικής, ειδικών κατασκευών και ήπιας φυσικής αγωγής.

Το Κέντρο λειτουργεί καθημερινά από τις 16:00 έως τις 20:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6180073