Δημοσίευση πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια Μηχανημάτων και Εργαλείων

Print Friendly, PDF & Email

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια Μηχανημάτων και Εργαλείων με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για μία ή και για τις δύο ομάδες (Α και Β) των προς προμήθεια ειδών, που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 7/2015 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  και προϋπολογισμού 29.192,89 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου  (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα) την 26η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 09:00 π.μ. και ώρα λήξης 09:30 π.μ.

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6ΒΩΙΩΨ9-787

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΩΨ7ΝΩΨ9-5ΟΤ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο