Δημοσίευση πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και διακόσμησης των εξωτερικών χώρων του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και διακόσμησης των εξωτερικών χώρων του Δήμου Αμαρουσίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα, συνολικού προϋπολογισμού 31.633,51 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) για τα ζητούμενα είδη,  σύμφωνα με την με αριθμό 28/2015 μελέτης του Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας.                  

 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου  (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα) την 9η του μηνός Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10:30 π.μ. και ώρα λήξης 11:00 π.μ.

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 7ΤΖ6ΩΨ9-ΦΒ0

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης : ΩΘΡΕΩΨ9-7Χ8

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο