Δημοσίευση πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες του Ν.Π. του Δήμου Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.

Print Friendly, PDF & Email

Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες του Ν.Π. του Δήμου Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. συνολικού προϋπολογισμού 49.000.00 Ευρώ ( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ).


 


Ημερομηνία διαγωνισμού είναι η Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:30 π.μ.


 


Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: ΒΥΠΞΩΨ9-Φ73


Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: 7ΘΓΕΩΨ9-ΓΜΖ


Επισυνάπτεται και το παράρτημα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο