Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για εργασίες καθαρισμού πεύκων

Print Friendly, PDF & Email
Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι οι  εργασίες καθαρισμού υψηλών πεύκων από ξερά μέρη , ξερά κουκουνάρια , πούσια  και    μικρά κλαδιά , συνολικού προϋπολογισμού  20.707,05 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 25η του μηνός Φεβρουαρίου ημέρα Πέμπτη, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, με ώρα έναρξης
κατάθεσης των προσφορών την 09.30π.μ. και ώρα λήξης 10.00π.μ.
 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:   79ΜΦΩΨ9-ΔΜΝ

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:   670ΨΩΨ9-Α9Κ

Μετάβαση στο περιεχόμενο