Δημοσίευση Περιληπτικής διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για Εργασίες συντήρησης υπαίθριων αθλητικών χώρων Δήμου μπάσκετ, βόλεϊ, τένις κτλ

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με το Π. Δ. 28/1980 ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» για τις υπηρεσίες: «Εργασίες συντήρησης υπαίθριων αθλητικών χώρων Δήμου μπάσκετ, βόλεϊ, τένις κτλ», προϋπολογισμού € 72.921,04 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). Οι εν λόγω εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την με αριθ. 24/2015 Μελέτη του Τμήματος Συντήρησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, και σύμφωνα με  τις  διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου  (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα) την 23η  του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 09:30 π.μ. και ώρα λήξης 10:00 π.μ.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΨΩΦ6ΩΨ9-Α5Λ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης ΨΥΜ0ΩΨ9-7Θ5

 

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο