Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια εργαλείων

Print Friendly, PDF & Email
Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η προμήθεια εργαλείων  για τις υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου, συνολικού προϋπολογισμού έως  13.997,65 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τη 10η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, με ώρα έναρξης
κατάθεσης των προσφορών την 09.00π.μ. και ώρα λήξης 09.30π.μ.

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:  7ΕΥ3ΩΨ9-ΘΡΒ

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: ΩΒ4ΡΩΨ9-ΝΘΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο