Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια ειδών ξυλείας για την επισκευή και συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου

Print Friendly, PDF & Email
Αντικείμενο του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού είναι η προμήθεια ειδών ξυλείας για την επισκευή και συντήρηση  κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Αμαρουσίου, συνολικού προϋπο­λογισμού  32.617,02  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τη 10η του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 09.30π.μ. και ώρα λήξης 10.00π.μ.
 

 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:    ΩΨ0ΟΩΨ9-Ξ2Χ

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:    ΩΒΚ4ΩΨ9-ΔΕΔ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο