Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Προμήθειας ειδών σιδήρου και κιγκαλερίας

Print Friendly, PDF & Email

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών σιδήρου και κιγκαλερίας», προϋπολογισμού 21.361,41 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου  (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα) την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 09:00 π.μ. και ώρα λήξης 09:30 π.μ.,

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 730ΔΩΨ9-Κ7Ρ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης 72Λ6ΩΨ9-Π2Ξ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο