Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης διενέργειας πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού για δαπάνες εκτύπωσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας φυλλαδίων-αφισών-καρτών-προσκλήσεων-κλπ. εκδηλώσεις.

Print Friendly, PDF & Email

Η Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» διακηρύσσει τη διενέργεια  του πρόχειρου (συνοπτικού)  διαγωνισμού για τις δαπάνες εκτύπωσης καλλιτεχνικής δημιουργίας φυλλαδίων-αφισών-προσκλήσεων κ.λ.π. εντύπων για αθλητικές – πολιτιστικές κ.λ.π. εκδηλώσεις, συνολικού προϋπολογισμού έως  67.723,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23%).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα  23η Μαΐου 2016 , στο δεύτερο (2ο) όροφο του Δημαρχιακού Καταστήματος Αμαρουσίου, (Βασ. Σοφίας, αρ. 9 & Δημ. Μόσχα) με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την  10:30 π.μ και ώρα λήξης 11:00π.μ.

 

Περίληψη διακήρυξης με ΑΔΑ 6ΧΕΥ465ΤΒΞ-ΗΡΡ

Μετάβαση στο περιεχόμενο