Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Προμήθειας Εργαλείων Μηχανημάτων για το Πράσινο

Print Friendly, PDF & Email

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Εργαλείων Μηχανημάτων για το Πράσινο», προϋπολογισμού 8.745,30 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, ήτοι 1.635,30 €).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου  (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα) την 14η του μηνός Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 09:00 π.μ. και ώρα λήξης 09:30 π.μ

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΩΗ3ΣΩΨ9-0ΨΤ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης 6Σ9ΑΩΨ9-Ι6Ω

 

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο