Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης διενέργειας πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού για ενοικίαση και εγκατάσταση εξεδρών για αθλητικές –πολιτιστικές-εθνικές κλπ. εκδηλώσεις.

Print Friendly, PDF & Email

Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η προμήθεια-ενοικίαση και εγκατάσταση εξεδρών για αθλητικές –

πολιτιστικές – εθνικές κλπ. εκδηλώσεις κατά τα περιγραφόμενα στην Τεχνική Περιγραφή της υπ’ αριθμ. 10/2016

τεχνικής μελέτης της Επιχείρησης, συνολικού προϋπολογισμού  € 41.002,05 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 12η του μηνός Μαΐου  ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της  Επιχείρησης στο

2ο όροφο του Δημαρχιακού Καταστήματος Αμαρουσίου,επί των οδών Βασ. Σοφίας αρ.9 & Δημ. Μόσχα, με ώρα

έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.00π.μ. και ώρα λήξης 10.30π.μ.

 

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: ΩΒΕΣ465ΤΒΞ-ΨΣΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο