Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Προμήθειας δένδρων , θάμνων , εποχιακών φυτών , έτοιμου χλοοτάπητα και βιολογικών λιμασμάτων , βελτιωτικών εδάφους – χώματος

Print Friendly, PDF & Email

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές , που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια δένδρων , θάμνων , εποχιακών φυτών ,  έτοιμου χλοοτάπητα και βιολογικών λιμασμάτων , βελτιωτικών εδάφους – χώματος», προϋπολογισμού 35.677,97 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. , ήτοι 4.208,97 €).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου  (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα) την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10:30 π.μ. και ώρα λήξης 11:00 π.μ

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : Ω2Ρ6ΩΨ9-Σ7Ω

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης 69Ι7ΩΨ9-3ΘΟ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 42028/2-9-15 (ΑΔΑ : Ω2Ρ6ΩΨ9-Σ7Ω) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια δένδρων , θάμνων , εποχιακών φυτών ,  έτοιμου χλοοτάπητα και βιολογικών λιμασμάτων , βελτιωτικών εδάφους – χώματος»

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου  (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα) την 24η του μηνός Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10:30 π.μ. και ώρα λήξης 11:00 π.μ. – Κάθε υποψήφιος ανάδοχος δύναται να καταθέσει μόνο μία προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες ή ακόμα και όλες τις επιμέρους ομάδες ειδών του διαγωνισμού

 

ΑΔΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ : ΨΠΔΜΩΨ9-Ω8Π

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο