Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης διενέργειας πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email
Αντικείμενο του πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την υποστήριξη της
εσωτερικής λειτουργίας της  Επιχείρησης σε επίπεδο διοικητικό και οικονομικό,προκειμένου η Επιχείρηση
να είναι σε θέση να διεκπεραιώνει όλες τις απαιτούμενες, διαδικασίες και εργασίες κατά το οικονομικό έτος 2016
συνολικού προϋπολογισμού έως  45.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 20η του μηνός Απριλίου ημέρα Τετάρτη, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου,
με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την  10:00 π.μ και ώρα λήξης 10.30  π.μ.
 
Σχετικά Αρχεία
 
Περιληπτική διακήρυξη διενέργειας  διαγωνισμού ΑΔΑ : ΩΨΟΣ465ΤΒΞ-Δ6Β
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο