Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

Print Friendly, PDF & Email

Αντικείμενο του συνοπτικού διαγωνισμού είναι η προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων, συνολικού προϋπολογισμού  59.652,43 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 03η του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, με ώρα έναρξης
κατάθεσης των προσφορών την 09.00π.μ. και ώρα λήξης 09.30π.μ.
 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:   77ΟΩΩΨ9-0Ψ2

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:   75ΖΩΩΨ9-6ΘΒ

Μετάβαση στο περιεχόμενο