Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για τη προμήθεια ειδών ξυλείας για την επισκευή και συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου

Print Friendly, PDF & Email
Αντικείμενο του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού είναι η προμήθεια ειδών ξυλείας για την επισκευή και συντήρηση  κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών, όπως αυτά  περιλαμβάνονται και περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 24/2015 μελέτη του Τμήματος Συνεργείων Δομημένων και Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου , συνολικού προϋπολογισμού  32.617,02 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 8η του μηνός Μαρτίου ημέρα Τρίτη, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 09.00π.μ. και ώρα λήξης 09.30π.μ.
 

 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού  ΑΔΑ:   ΩΝ8ΔΩΨ9-5ΕΠ

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού  ΑΔΑ:   70ΒΨΩΨ9-ΑΦΧ

Μετάβαση στο περιεχόμενο