Δημοσίευση Περιληπτικής διακήρυξης προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών και φωτοτυπικού χαρτιού

Print Friendly, PDF & Email

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών και φωτοτυπικού χαρτιού».

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί  μέχρι του ποσού  των € 57.990,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 %).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου  (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα) την 25η του μηνός Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 13:00 μ.μ. και ώρα λήξης 13:30 μ.μ.

 

 

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΩΛΡΕΩΨ9-ΩΒ9

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης : 75ΤΕΩΨ9-ΚΔΚ

 

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο