”Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος”

Print Friendly, PDF & Email
Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η  προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος, συνολικού προϋπολογισμού  47.970,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 26η του μηνός Απριλίου ημέρα Τρίτη, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, με ώρα έναρξης
κατάθεσης των προσφορών την 09.00π.μ. και ώρα λήξης 09.30π.μ.
 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:   697ΘΩΨ9-4Ξ6

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:   ΨΒ36ΩΨ9-ΓΑΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο