”Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για ενοικίαση ηχητικών και φωτιστικών εγκαταστάσεων για αθλητικές – πολιτιστικές κλπ εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου”

Print Friendly, PDF & Email
Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για Ενοικίαση Ηχητικών και Φωτιστικών Εγκαταστάσεων για Αθλητικές – Πολιτιστικές κ.λπ. Εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου κατά τα περιγραφόμενα στην Τεχνική Περιγραφή της υπ’ αριθμ. 2/08-02-2016 Μελέτης του Τμήματος Πολιτιστικών & Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων της Δ/νσης Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Αμαρουσίου , συνολικού προϋπολογισμού  71.807,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 06η του μηνός Απριλίου ημέρα Τετάρτη, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, με ώρα έναρξης
κατάθεσης των προσφορών την 09.00π.μ. και ώρα λήξης 09.30π.μ.
 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:   79ΒΚΩΨ9-ΣΣ3

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:   612ΠΩΨ9-Ζ16

Μετάβαση στο περιεχόμενο