”Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τις ανάγκες του Ν.Π. του Δήμου Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. “

Print Friendly, PDF & Email
Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η προμήθεια ειδών οπωροπωλείου  για τις ανάγκες του Ν.Π. του Δήμου Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α., συνολικού προϋπολογισμού  έως  34.910,41 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 28η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, με ώρα έναρξης
κατάθεσης των προσφορών την 10.00π.μ. και ώρα λήξης 10.30π.μ.
 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:  Ω6ΕΣΩΨ9-Χ7Τ

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: ΩΑΓΖΩΨ9-ΡΑΛ

Μετάβαση στο περιεχόμενο