”Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου “

Print Friendly, PDF & Email
Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Αμαρουσίου, συνολικού προϋπο­λογισμού έως  24.943,17 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τη 10η του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 09.00π.μ. και ώρα λήξης 09.30π.μ.
 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:  ΩΗΡΞΩΨ9-Χ06

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: 7Θ94ΩΨ9-ΕΚΜ

Μετάβαση στο περιεχόμενο