”Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια ειδών ξυλείας για την επισκευή και συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου “

Print Friendly, PDF & Email
Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η προμήθεια ειδών ξυλείας  για την επισκευή και συντήρηση  κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Αμαρουσίου, συνολικού προϋπο­λογισμού έως  32.617,02 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τη 15η του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 09.00π.μ. και ώρα λήξης 09.30π.μ.
 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:  7ΚΝΨΩΨ9-8ΛΨ

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: 7ΗΓΟΩΨ9-ΔΗΞ

Μετάβαση στο περιεχόμενο