Δημοσίευση ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ Περιληπτικής Διακήρυξης Προμήθειας Εργαλείων Μηχανημάτων για το Πράσινο

Print Friendly, PDF & Email

Διακήρυξη Πρόχειρου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Εργαλείων Μηχανημάτων για το Πράσινο», προϋπολογισμού 8.745,30 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, ήτοι 1.635,30 €).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου  (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα) την 19η του μηνός Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 09:00 π.μ. και ώρα λήξης 09:30 π.μ.

 

ΑΔΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ Διακήρυξης Δημάρχου : 6ΥΤΔΩΨ9-ΩΧΖ

ΑΔΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ Περιληπτικής Διακήρυξης 7ΔΙΖΩΨ9-ΦΜ9

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο