Δημοσίευση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για τις υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus

Print Friendly, PDF & Email
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι οι «Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus» που χρησιμοποιούνται από τις διευθύνσεις και τα γραφεία του Δήμου Αμαρουσίου, συνολικού προϋπο­λογισμού  63.547,47 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τη 14η του μηνός Ιουνίου ημέρα Τρίτη, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.00π.μ. και ώρα λήξης 10.30π.μ.
 

 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:    ΨΩΞΗΩΨ9-ΣΣ8   

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:   ΩΘΗΗΩΨ9-04Δ

Μετάβαση στο περιεχόμενο