Δημοσίευση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για τη προμήθεια ειδικών συνθετικών δαπέδων για κοινόχρηστους χώρους (παιδικές χαρές, γήπεδα, κλπ.

Print Friendly, PDF & Email
Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η προμήθεια ειδικών συνθετικών δαπέδων για κοινόχρηστους χώρους (παιδικές χαρές, γήπεδα, κλπ.) του Δήμου Αμαρουσίου, συνολικού προϋπο­λογισμού  59.040,00  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τη 10η του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 09.30π.μ. και ώρα λήξης 10.00π.μ.
 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: 7ΠΣ4ΩΨ9-ΥΜΝ

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: 77ΔΩΩΨ9-Υ4Σ

 

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο