Δημοσίευση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για εργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων

Print Friendly, PDF & Email

Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι οι  εργασίες κλαδέματος υψηλών δέντρων, συνολικού προϋπο­λογισμού έως € 49.815,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

 

Ημερομηνία διαγωνισμού είναι η Τετάρτη  24 Ιουνίου 2015, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 09:00 π.μ. και ώρα λήξης την 09:30 π.μ.

 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: Ω951ΩΨ9-ΤΥ8

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: 664ΚΩΨ9-Ζ67

Μετάβαση στο περιεχόμενο