Δημοσίευση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου

Print Friendly, PDF & Email
Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου που απαιτούνται για τη συντήρηση και αποκατάσταση παντός είδους επιφανειών κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου (π.χ. Δημοτικά κτίρια, παιδικές χαρές, πλατείες, άλλοι κοινόχρηστοι χώροι), και θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Δήμου Αμαρουσίου, συνολικού προϋπο­λογισμού έως  49.989,91 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 27η του μηνός Ιουλίου ημέρα Δευτέρα, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 09.00π.μ. και ώρα λήξης 09.30π.μ.
 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: 7Ι22ΩΨ9-15Ρ

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: ΒΖ9ΠΩΨ9-0Γ5

Μετάβαση στο περιεχόμενο