Δημόσια κλήρωση για κενά περίπτερα στον Δήμο Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Σε δημόσια κλήρωση μεταξύ δικαιούχων τίθενται νέα και κενά περίπτερα στον Δήμο Αμαρουσίου.

Συγκεκριμένα, τα νέα και κενά περίπτερα στον Δήμο Αμαρουσίου βρίσκονται στις διευθύνσεις: α) Πεντέλης 6, β) Καποδιστρίου 20 και γ) Χατζηαντωνίου 14.

Στην κλήρωση αυτή  μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι φορέων και  ενώσεων όπως π.χ. Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος Σύλλογος Πολυτέκνων, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου.

Η δημόσια κλήρωση θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Αμαρουσίου την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10 π.μ. από την Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 35/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο