Δημόσια Διαβούλευση για τον ‘Κανονισμό Λειτουργίας Ελεγχόμενης Στάθμευσης & προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων απαγόρευσης στάθμευσης’.

Print Friendly, PDF & Email

Δημόσια Διαβούλευση
για τον
‘Κανονισμό Λειτουργίας Ελεγχόμενης Στάθμευσης & προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων απαγόρευσης στάθμευσης’.


Ο Δήμος Αμαρουσίου σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 3/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση τον Κανονισμό Λειτουργίας Ελεγχόμενης Στάθμευσης στις περιοχές Κέντρου και  Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αμαρουσίου καθώς επίσης τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απαγόρευσης στάθμευσης .Ο χάρτης της μελέτης εφαρμογής διατίθεται προς ενημέρωση από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας.


Αποστολή σχολίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 
katsaris@maroussi.gr


Ημερομηνία έναρξης Διαβούλευσης: 31/01/2012
Ημερομηνία λήξης Διαβούλευσης: 17/02/2012
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 – 61 80 515

Ελεγχόμενη Στάθμευση
Κανονισμός Λειτουργίας


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο