Print Friendly, PDF & Email

Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών

Η Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών είναι αρμόδια για τα θέματα που αφορούν τη διασφάλιση και αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας. Συγχρόνως, η Διεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου. Επιπρόσθετα, είναι αρμόδια για θέματα επιμελητείας, για θέματα που αφορούν το κοιμητήριο, καθώς και για την υποστήριξη των δομών εκπαίδευσης. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Η Διεύθυνση περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα: