Δήλωση –απάντηση στη Δημοτική Παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης, σχετικά με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις Ολυμπιακές Αθλητικές Εγκαταστάσεις

Print Friendly, PDF & Email

Επί της ανακοίνωσης σχετικά με το Ομόφωνο Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου που τάσσεται κατά της ιδιωτικοποίησης των Ολυμπιακών Αθλητικών Εγκαταστάσεων, την οποία εξέδωσε η Δημοτική Παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης, όπου γίνεται αναφορά για «παραποίηση» της απόφασης, επισημαίνουμε τα παρακάτω για την αποκατάσταση της αλήθειας.

Το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου προβαίνει με ακρίβεια στην αποτύπωση των τοποθετήσεων των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και των Δημοτικών Συμβούλων, καθώς και των αποφάσεων που προκύπτουν από αυτές, μέσω της  απομαγνητοφώνησης των ηχογραφημένων πρακτικών.
Δεν προβαίνει ούτε σε τίποτα περισσότερο, αλλά ούτε και σε τίποτα λιγότερο.

Ως εκ τούτου,  από την απομαγνητοφώνηση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 24ης Μαΐου 2016, προκύπτει η ομόφωνη απόφαση σχετικά με τις Ολυμπιακές Αθλητικές Εγκαταστάσεις.

Είμαστε στη διάθεση του Δημοτικής Παράταξης του κου Φωτόπουλου, προκειμένου να παράσχουμε αντίγραφα της ηχογράφησης από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και απόσπασμα των πρακτικών που απορρέει από αυτήν.

Μετάβαση στο περιεχόμενο