Διεθνείς επαφές και διακρίσεις της Ελληνικής Αυτοδιοίκησης στο Παρίσι, στο περιθώριο της Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή

Print Friendly, PDF & Email

Παρουσία του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε., Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ισότητας του Παγκόσμιου Οργανισμού Δήμων και Περιφερειών

Μετά από πρόσκληση της Δημάρχου Παρισίων και Προέδρου της Επιτροπής Ισότητας του Παγκόσμιου Οργανισμού Δήμων και Περιφερειών (UCLG) κας Anne Hidalgo, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης συμμετείχε στις εργασίες της Επιτροπής που συνήλθε την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, με θέμα:« Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην προώθηση της ισότητας των δύο φύλων». 

Αντικείμενο των εργασιών ήταν ο ρόλος της ισότητας στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο προσδιορισμού της νέας ατζέντας που θα υιοθετηθεί στην Συνδιάσκεψη Habitat III, θέμα που αναλύθηκε εκτενώς από τους συμμετέχοντες. Η Ατζέντα 2030, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2016 περιλαμβάνει τον στόχο 5 που αφορά την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την αυτονόμηση όλων των γυναικών. Στο πλαίσιο των εργασιών αναλύθηκαν επίσης και οι τοπικές πολιτικές που πρέπει να υιοθετηθούν για την επίτευξη του εν λόγω στόχου 5.

Όλα όσα αναφέρθηκαν στη συνάντηση αυτή θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και στην αρμόδια Επιτροπή Ισότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. που δημιουργήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες με πρωτοβουλία του Προέδρου της Γ. Πατούλη. Ενώ όπως δήλωσε ο ίδιος, στόχος του είναι να υπάρξει άμεσα σύνδεση και συνεργασία της Επιτροπής Ισότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. με την Επιτροπή Ισότητας του Παγκόσμιου Οργανισμού Δήμων και Περιφερειών.

Εκλογή του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη  στην Αντιπροεδρία του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης  (CEMR)

Σημαντική διάκριση για την Ελληνική Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση αποτελεί η εκλογή του προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλη στη θέση του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης  (CEMR).

Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα των διαδικασιών που ενεργοποιήθηκαν μετά την αποχώρηση, λόγω συνταξιοδότησης της Προέδρου του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης κας Annemarie Jorritsma.

Η εξέλιξη αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να αλλάξει η σύνθεση του Προεδρείου, όπου νέος Πρόεδρος ανέλαβε ο μέχρι σήμερα Aντιπρόεδρος Íñigo de la Serna, Δήμαρχος Σανταντέρ (Ισπανία), ενώ επιλέχθηκε ως νέος  Αντιπρόεδρος ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γ. Πατούλης.

Παράλληλα με τις διαδικασίες ανάδειξης του νέου Προεδρείου, στην Πολιτική Επιτροπή του CEMR εξετάστηκαν μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής, ενώ πραγματοποιήθηκε και συζήτηση σχετικά με το προσεχές Συνέδριο του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 20 Απριλίου του 2016.

Στο Συνέδριο της Λευκωσίας συμφωνήθηκε και υποστηρίχθηκε από την ελληνική αντιπροσωπεία και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη να αποτελέσει το προσφυγικό- μεταναστευτικό ζήτημα το κυρίαρχο ζήτημα, το οποίο θα συζητηθεί εκτενώς προκειμένου να διαμορφωθούν αποφάσεις και να προταθούν συνολικές και ρεαλιστικές λύσεις, κοινά αποδεκτές για το σύνολο των κρατών μελών της Ε.Ε., με δεδομένο ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα αποτελεί ευρωπαϊκό πρόβλημα.

Επίσης συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2017 συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του CEMR στην Αθήνα.

 

Σχετικά αρχείαΟ πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης με την απελθούσα Πρόεδρο του του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR) κα. Annemarie Jorritsma, τον νέο Πρόεδρο, κ. Íñigo de la Serna, Δήμαρχο Σανταντέρ (Ισπανία), και τον Γενικό Γραμματέα του CEMR Frederic Vallier_1


Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης με την Δήμαρχο Παρισίων Αν Ινταλγκό


Εκλογή του προέδρου της ΚΕΔΕ ,Δημάρχου Αμαρουσίου Γ.Πατουλη στην αντιπροεδρία του συμβουλίου Δήμων και περιφεριών της Ευρώπης (CEMR)_1


Εκλογή του προέδρου της ΚΕΔΕ ,Δημάρχου Αμαρουσίου Γ.Πατουλη στην αντιπροεδρία του συμβουλίου Δήμων και περιφεριών της Ευρώπης (CEMR)_2

Μετάβαση στο περιεχόμενο