Διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την την περισυλλογή του ανακυκλώσιμου χαρτιού (έντυπο χαρτί, βιβλία, εφημερίδες) και των χάρτινων συσκευασιών

Print Friendly, PDF & Email

Διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την την  περισυλλογή του ανακυκλώσιμου χαρτιού (έντυπο χαρτί, βιβλία, εφημερίδες) και των χάρτινων συσκευασιών, που θα συλλέγονται από τις υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου   και σημειακά από ορισμένες εταιρείες που χρησιμοποιούν ευρέως έντυπο υλικό και τη μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, για το χρονικό διάστημα δύο ετών.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή στις 30 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Βασ. Σοφίας 9 στο Μαρούσι.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο