Διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την περισυλλογή των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών των οχημάτων – μηχανημάτων έργου του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Η ανάρτηση αφορά την διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την περισυλλογή των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών των οχημάτων – μηχανημάτων έργου του Δήμου Αμαρουσίου τα οποία βρίσκονται στο χώρο που στεγάζεται η Δ/νση
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και προκύπτουν από αντικατάσταση σε οχήματα – μηχανήματα έργου του Δήμου Αμαρουσίου.

Η εργασία και η μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων, για το χρονικό διάστημα ενός έτους

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή στις 25 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Βασ. Σοφίας 9 στο Μαρούσι.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο